You are currently browsing the category archive for the ‘Knitting’ category.

Jeg var til et meget inspirerende (og gratis) foredrag med Marianne Isager i forrige uge, hvilket resulterede i, at jeg købte hendes nye bog “Strik a la Carte 1“, som er en kombineret genudgivelse og opdatering af klassikeren “Strik a la Carte”. Der er mange fine modeller i bogen, og fru Isager havde en hel del af dem med, så man kunne gramse og prøve på.

I attended a very inspirering (and free) talk with Marianne Isager a fortnight ago, which of course resulted in me buying her new book “Knit a la Carte 1“. This book is a combined reprint and update of the classic “Knit a la Carte”. There are many beautiful models in the book, and Mrs. Isager had brought quite a lot of them along with her, which allowed us listeners the opportunity of touching and trying on.

Jeg forelskede mig i en vest i en smuk vævestrik/gobelinstrik kombination og er kommet et godt stykke vej allerede. Men der har været en del udfordringer. Det er min allerførste oplevelse af en “ægte” Isager opskrift, og jeg kan pludselig forstå de mumlede bemærkninger om “strikkesoduko” og “lige dele gætværk og held”. Det er jo egentlig ikke sådan, at alle oplysningerne ikke findes i opskriften (bortset fra et par helt åbenlyse slåfejl), men mere det, at der er ganske mange af oplysningerne, der kan tolkes på adskillige forskellige måder og derfor kræver noget grundtig tankevirksomhed eller – i mit tilfælde – en hel del lær-af-dine-fejlfortolkninger.

I fell in love with a vest in a beautiful slip-stitch/intarsia combination and have already made a good progress. But there have been challenges. This is my very first experience with a “real” Isager pattern, and suddenly the muttered remarks about “knitting soduko” and “equal parts guess work and luck” makes sence. It’s not like all the informations are not there, but more a case of every information being open to several possible intepretations. This leads to a pattern requirering quite delicate thinking up front or – in my case – quite a lot of learning by mistakes.

Men smuk bliver den, og jeg glæder mig til at få den færdig. Jeg har planlagt en blogpost om mine “fortolkninger” ved samme anledning. Men indtil da vil jeg oprigtigt have spas med rigtig mange løse tråde, en del usikkerhed om fremgangsmåden og et skønt stykke strik.

But it will be beautiful, and I look very much forward to finishing it. I have planned a blog post with my “interpretations” in that event. But until then, I will have good and proper fun with a lot of loose threads, a dose of uncertainly with regard to how to proceed, and a very beautiful piece of knitting.

Bare en lille hurtig post med det seneste par færdige sokker. Jeg gik lidt i stå med sokkestrikningen op mod jul, men nu er der kommet gang i den igen. Det er også nødvendigt, hvis jeg skal nå op på de 26 par inden udgangen af maj (udfordingen gik ud på 26 par fra juni til maj).

Just a little quick post with the latest pair of finished socks. I faltered in my sock knitting during December, but have now picked up the slack and am at it with a will. This will also be necessary, if I am to make it to the 26 pairs before the end of May (the challenge is to make 26 pairs from June to May).

 • Arrow socks
 • Mønster/Pattern: mit eget / my own
 • Garn/Yarn: Lane Cervinia aka. Coops betonstrømpegarn, 2 fulde nøgler = 97 g / Lane Cervinia sock yarn, also know as the concrete yarn (it’s available in one of the supermarket chains here in Denmark) 2 full skeins = 97 g
 • Pinde/Needles: 3mm
 • Noter/Notes: par nummer 10 af de 26 / pair no. 10 of 26

Så har de skønne Gefion sokker været en tur gennem teststrikmøllen og er klar til udgivelse. Jeg siger mange tak for hjælpen til de vidunderlige testere – mønsteret er blevet meget, meget bedre af jeres imput!

The lovely Gefion socks has been through the testing process and are now ready for release. I am very grateful for the help I’ve gotten from my wonderful testers – there is no doubt that the pattern has improved much due to your diligence and imput!

Mønster/Pattern: Gefion (Ravelry link)

Gefion er et par sokker med mange snoninger. Snoningerne væver sig ind og ud mellem hinanden og skaber en flydende overgang fra mønsteret på benet til hælen og fra foden til tåen. Både hæl og tå er uden snoninger for mere komfort. Sokkerne er strikket ovenfra og ned, og alle snoningerne og overgangene er beskrevet ved diagrammer. 

Gefion is a pair of highly cabled sock. The cables twist and weave among themselves and into each other, creating flowing transitions between the pattern of the leg and the foot, and also between the pattern and the heel and toe. The heel and toe are plain, but grows out of the cables without breaking the pattern. The socks are knit cuff-down, and all the cables and the transitions are charted.

Størrelser/Sizes: S (M/L) – kan strækkes til 22 (30) cm / can be stretched to fit a leg of 10 (12) inches circumference

Garn/Yarn: 80-100 g strømpegarn. Sokkerne på billedet er strikket i Dream in Color Smooshy / 80-100 g of sock yarn. The socks in the pictures are knit in Dream in Color Smooshy

Pinde/Needles: 3mm

Sprog/Language: Engelsk / English

Pris/Price: 5 USD               

 

Christine har udsendt en generel udfordring eller mission, om man vil. Opgaven går ud på at samle 1000 huer ind til neonatalafdelinger i Cuba. Jeg synes, det er en super god ide, og sådanne småhuer passer fint til de små rester bomuldsgarn, jeg har liggende på lager. Så jeg har grebet bolden og er gået i gang.

Den første hue er færdig, og da det er vanedannende med sådanne småtterier er den næste allerede i gang. Jeg har lavet en tæller på bloggen, så jeg kan holde løbende styr på antallet, efterhånden som det (forhåbentlig) vokser. Jeg strikker efter Rigshospitalets opskrift, men Christine har også lagt en opskrift med flere størrelser (nu også på engelsk) på sin blog. Huerne kræver ikke meget garn, de vejer kun omkring 10-15 gram hver.

Christine has sent out a challenge or mission if you will. The task is to collect 1000 hats for neonatal wards in Cuba. I think it’s a really good idea, and such tiny hats are really good for the wee bits of cotton yarn I have in my stash (a pure win-win situation). So I’ve taken up the batton and have started.

The first hat is finished, and as it is a bit like Friday night snacks (one is never enough) I started the next one immediately. I have made a counter for the blog, so I can keep track of the number as it (hopefully) grows. I knit the hats after the pattern on the State Hospital’s homepage, and Christine has also put a pattern with more sizes on her blog (now the pattern can be found in English as well). The hats don’t use up much yarn as they only weigh in about 10-15 grams.

Indimellem al legen med symaskinen er der faktisk også blevet strikket. Mest efter MM’s sengetid, for ikke at forstyrre ham med larmen fra symaskinen (hmmm, her er vist endnu en grund til at ønske sig en ny maskine – en der larmer mindre). Jeg er blevet færdig med baby versionen af det store Six’es tæppe, og selvom kanten kun var halvt så lang, så var der alligevel rigeligt med masker til at fylde ganske mange timer ud med.

In between the play sessions with the sewing machine, I actually have managed to knit a bit. Mostly it has happened after MM has been put to bed, as to not to disturb him with the noise from the sewing machine (hmmm, I think I see another argument for wishing for a new machine – one, which is more silent). I have finished the baby version of the great Six’es afghan, and even though the edge was only half the lenght on this small version, there still were more than enough stitches to keep me occupied for a good number of hours.

 • Baby Six’es (Ravelry project page)
 • Mønster/Pattern: Six’es  by Lykkefanten (Ravelry link)
 • Garn/Yarn: Diverse strømpegarner i blå og grønne farver, i alt 374 g / Random sock yarns in blues and greens, a total of 374 g
 • Pinde/Needles: 3mm for sekskanter og retstrikket kant, 3.25mm for hestetømmeaflukningen / 3mm for the hexagons and the garter stitch border, 3.25 for the i-cord bind off
 • Mål/Measurements: 74 x 96 cm / 29 x 38 inches

En af de ting, der gør mig rigtig glad, når jeg ser på det færdige tæppe, er den gavmildhed, som ligger i det. Da jeg bad om hjælp til at få små rester strømpegarn i blå og grønne farver, var der flere, der bød ind med donationer (ingen nævnt, ingen glemt), og jeg er utrolig taknemmelig og glad for hver venlig tanke og lille nøgle garn. Tæppet er helt perfekt, takket være jer!

One of the things that make me really happy, whenever I look at the finished blanket, is the generosity, which is embedded in it. When I asked for donations of little left-overs of sock yarn in blues and greens, several offered to help (none mentioned, none forgotten), and I am incredibly grateful and glad for every friendly thought and every little bit of yarn. The blanket is perfect, thanks to you!

Hvis man tæller alt det sammen, som jeg går og ønsker/tænker at gøre, så kunne det faktisk godt gå hen at ramme de første par tusinde. Men i stedet for at drukne svømme rundt i havet af muligheder, vil jeg prøvet at ridse lidt ønsker op, som forhåbentlig bliver opfyldt i løbet af 2011. Listen er delt i de kreative og de “andre”.

If counting all the wishes/thoughts about what I’d like to do in the new year, the total may actually creep towards the couple of thousands. But instead of drowning swimming in the sea of opportunities, I will try to sketch out a few main wishes that will hopefully hold for 2011. The list are separated into two parts, the creative and the “other”.

De kreative / the creative

 1. Færdigøre alle de nuværende igangværende projekter. Hvis jeg ikke kan se mig blive færdig, eller har tabt lysten, skal de pilles op. Ingen af de nuværende 11 projekter skal stadig være på pindene ved indgangen til 2012. / Finish all my current wips. If a project does no longer seem possible, or if I have lost the desire for it, it needs to be frogged. None of the current 11 wips should still be on the needles at the start of 2012.
 2. Fokuser på sweatre til mig selv. Listen er lang. Dels har jeg gang i Miss Beezy, men på lageret ligger også garn og opskrifter til Lagune, Pine, Featherweight cardigan, Vivian, Overblik og Syren (og adskilligt mere). Jeg tror ikke på, at de alle kan blive færdige, men vil tage det som en sejr hvis to af dem (udover Beezy) er i skabet i løbet af året. / Focus on sweaters for myself. The list is long. I have Miss Beezy on the needles, but I have yarn and pattern in the stash for Lagune, Pine, Featherweight cardigan, Vivian, Overblik, and Syren (and several more to be honest). I don’t think all of them will be finished, but will accept it as a victory if at least two of them happen (besides Beezy) during the year.
 3. Skriv de “løse” opskrifter færdig og bliv ved med at designe. Det burde være en nem en, for jeg kan slet ikke lade være. Udfordringen ligger i at få skrevet opskrifterne færdig. / Write the “loose” patterns down and keep designing. It should be an easy one, as I simply cannot keep myself from designing. The challenge will be to finish the patterns.
 4. Slut året med en netto-afgang fra lageret! Jeg vil prøve den hårde version, der hedder “ingen spontane garnkøb”. Der er et par undtagelser, bl.a. udenlandsture (souvenirgarn er tilladt) og strikkefestival. Men ellers skal jeg se på lageret og bruge af det – det er jo der til samme formål. Hvis der mangler garn til et projekt, der ellers hovedsagligt er lagergarn, må jeg godt købe det. / End the year with a net reduction from the stash! I will try to implement the hard version, which is “no spontaneous yarn purchases”. There are a few exeptions, among these are trips abroad (souvenir yarn is allowed), and the knit festival. But other than that, I will try to look at my stash and use it – it is there for that purpose. If I need a little yarn to finish a project, which are mostly from stash yarn, I am allowed to buy the supplement.

De “andre” / the “other”

 1. Sørg for mere tid til mig selv – kreatid, motionstid, migtid! Det skal ikke gå op i arbejde eller familie hele tiden. / Make room for more time to myself – creative time, time for excersise, time for me! It shouldn’t all be work or family.
 2. Have løbet 10 km i et stræk i løbet af året! / Run 10 km in one go at one point during this year.
 3. Vær tilstede i det jeg gør, det være arbejde, leg med MM, cykelture eller andet. Det er et mål, som helt sikkert vil hjælpe mig i at finde balancen i livet som “voksen”. / Be present in whatever I am doing, either it be work, play, excersise or whatever. It is a goal, which undoubtely will help me finding a balance in life as an “adult”.

Overordnet er jeg positiv. De ovenstående er ikke restriktioner, men ønsker, og først og fremmest har jeg et ønske om at have det godt og være glad. Jeg tror, det nok skal lykkes!

I’m a pretty positive about this new year. The points above are not restrictions, but wishes, and first and foremost I have a wish to be happy and well. I think, it is doable!

Biler er færdig!!! Tænk en gang, det tog mig kun lidt over et halvt år at strikke en Hanne Thorsen børnetrøje (den sidste, Fisk, tog jo som bekendt over 2½ år). Sweateren blev ikke færdig til at kunne give nevøen den d. 30. december, men den var med ude til familiehygge og blev strikket på i det gode selskab.

Der er rigtig mange ændringer i forhold til den originale opskrift. Nu er Thorsens opskrifter ikke ligefrem alenlange, og formen på trøjerne er en anelse 80’er simpel og firkantet. Jeg har derfor fiflet en del så det endelige produkt blev mere tilfredsstillende for mig. Jeg har bl.a. strikket rundt på både krop og ærmer og lavet både krop og ærmer ganske meget længere. Der er brugt raglanindtagningerne ved sammenføjning af krop og ærmer, og halsen er formet med vendepinde. I stedet for at lukke af og så siden samle op til halskanten, har jeg sjusset mig frem og kunne gå direkte fra trøjen til kanten. Ok, hvis jeg skal være helt ærlig, lavede jeg halsåbningen for lille første gang, så jeg måtte pille op og strikke lidt tilbage, men nu passer det.

Jeg er stolt og glad for det endelige produkt. Det er tydeligt for mig, at jeg er blevet bedre til at strikke flerfarvestrik og til at bedømme, hvad der virker for mig. En absolut god måde at starte et nyt år på. Vi skal heldigvis ud og besøge familien igen snart, så nevøen kan bruge sine Biler inden året bliver alt for meget ældre.

Cars (the sweater) is finished!!! And what is more marvelous, it only took about half a year for me to finish it. Last time I knit a Hanne Thorsen child sweater it took well over 2½ years (remember the Fishes?). I didn’t manage to finish it in time to give it to my nephew at the pre-New-Year familiy function, but I did bring it with me and knitted on it while enjoying the good company.

I have changed things quite a lot compared to the pattern. Thorsen doesn’t make long patterns (to say the least), and the shape is rather 80’ish box-like. I took some time changing bits and pieces around so that the final product was more to my personal satisfaction. I knit both the body and the sleeves in the round and made all the pieces quite a bit longer than specified. I’ve used raglan for setting the sleeves in, and the neck is shaped by short rows. Instead of binding off in the neck area and then picking up stitches for the collar, I’ve shaped it all with short rows and could go directly from the body to the collar. Ok, to be honest, I made the neck opening too small the first time, so I had to pick it out and reknit it, but the end product is good.

I am proud and very happy about this sweater. It is very clear to me that I am better at stranded knitting and at assessing what works for me. This has been a really good way to start a new year knitwise. And even better, we are going to visit the family soon, so I’ll get to give Cars to my nephew before long.

 • Cars cars cars (Ravelry project link)
 • Mønster/Pattern: Biler (Ravelry link) by Hanne Thorsen, købt med garn i Bette Design/bought with yarn in Bette Design
 • Garn/Yarn: Sandness Garn Mini Duett, 268 g
 • Pinde/Needles: 2.5, 3, 3.25 mm
 • Noter/Notes: Tog udgangspunk i maskeantal for mindste størrelse, brugte kanterne og mønsteret. Resten er egne fiflerier. / Used the stitch count for the smallest size, used the pattern for the edges and the stranded design. The rest is changed to suit my own fancy.

Allerførst ønsker jeg et rigtig godt nytår til jer alle, hvor I end måtte befinde jer i blogland.

2010 var en interessant år. Det er andet år, jeg har ført minituøst regnskab med lager og min strikkeproduktion, og jeg kan se, at min overgang fra studerende til fuldtidsarbejdende har haft sin påvirkning. Jeg blev nemlig kun færdig med 38 ting i 2010 (mod 62 året før).

Igen (igen igen) tager sokkerne førstepladsen. Det blev til 16 sokkeprojekter (heraf 5 enkeltstrømper, bl.a. som “vareprøver”). Halstørklæderne tager andenpladsen med 5 stk. Derudover er det blevet til 2 veste, 3 sweatre (voksne), 1 børnesweater, 1 sjal, 3 tæpper, 2 huer, 1 par luffer og lidt andet løst.

Årets ærgrelse må være Hvirvelstrøm, der viste sig at være for lille. Historien har dog en god slutning, da den passede min tante perfekt! En andenplads må være, at jeg ikke blev færdig med Biler til d. 30. december… dog er den klar til bloggen i morgen, så helt vildt for sent bliver det jo ikke.

Årets sejre tæller både Fiskesweateren, Hvirvelstrøm (at blive færdig med den) og Six’es tæppet.

I alt har jeg brugt 6221 g garn på produktionen. Med foræringer og udsmid bliver “Brugt” kontoen 8450 g for 2010. Men, men, men, det er blevet til hele 11343 g på plussiden af lageret, så jeg går fra 2010 med en lagerforøgelse på knap 3 kg. Jeg vil dog ranke ryggen og sige, at jeg har strikket mere (6221g) end jeg har købt (5852g)!

Målsætningerne for 2011 må vente til en anden post, men mon ikke en af dem bliver at se et minus på nettolagertilgangen?

First of all, I would like to wish you all a very happy New Year, where ever you may be in blogland.

2010 was an interesting year. It is the second year of my detailed accounting of stash and knitting related production, and I can see that my transition from a student to a full time employed worker has had an effect, as I only finished 38 things in 2010 (held up against 62 the year before).

Once again the socks take the lead. 16 sock related projects (among these are 5 singles, mostly for “samples”) came and went. The scarves hold the runner up position, as I managed to crank out 5. Apart from these, I knit 2 vests, 3 adult sweaters, 1 child sweater, 1 shawl, 2 blankets, 1 afghan, 2 hats, 1 pair of mittens and some little bits of this and that.

The failure of the year has to be the “Hvirvelstrøm” cardigan, which turned out to be too small. However, the story has a happy ending as it turned out to fit my aunt perfectly! A runner up for this category has to be the littel Cars sweater, which I didn’t manage to finish for the 30th of December. It was a close run thing, as it is finished now… it awaits its spotlight on the blog tomorrow.

The victories of 2010 are (luckily) more numerous. Among the highlights are the Fishes sweater, Hvirvelstrøm (to actually finish it), and the big Six’es afghan.

The total tally of the stash-account is that I have used 6221 g in “production”, when adding gift giving of yarn the “Out” account reaches 8450 g. But, but, but, the “In” column is a grandiose 11343 g, so I ended 2010 with a net-stash-change of almost 3 kg plus. Though this isn’t perfect, I can hold my head high, and honestly say that I’ve used more yarn (6221g) than I’ve bought (5852g)!

The goals of 2011 will have to wait for another post, but perhaps seeing a net stash reduction should be one of them?

Nogle gange undre det mig, at jeg kan falde i den samme (strikke)fælde igen og igen. Jeg startede på julegaven til den ældste nevø i god tid og havde gode intentioner om at følge med i Lena’s tempo. Men “Biler” (ravelry link) blev af den ene eller den anden grund lagt lidt til side og fik kun en pind i ny og næ (det var inden jeg forsøgte mig med delvis monogami-strikning). Nu er problemet jo så bare, at vi ser ham d. 30. og der skal sweateren jo helst være færdig!

Med en indsats i spurtstrikning har jeg nået et ærme her i den sidste uge med arbejde. Nu er der så ferie, men jo også lige en juleaften med alt det dertilhørende. Mon jeg når det?

Sometimes I wonder at myself, thinking how on earth I manage to walk into the same (knitting) trap again and again. I started the knitting related Christmas gift for my oldest nephew in really good time and had all the intentions to follow Lena in her speedy knitting. But “Cars” (ravelry link) was somehow put aside (I can’t remember why – probably short attention span and pretty yarn beconning in other projects) and only occationally got knitted on. Now the problem presents itself, as we will see him again on the 30th and the sweater needs to be finished by then!

After a week of focused (almost) knitting, I’ve managed a sleeve, and that was while working. Now I’m on official vacation, but on the other hand a Christmas Eve with all the trimmings is near at hand. I wonder if I’ll make it?

Nogle gange er det skønt at være strikker med et respektabelt (læs: stort) garnlager. Det giver muligheder. Som for eksempel når nogen i den nære familie skriver et halstørklæde, gerne med farver, på deres ønskeseddel. Jeg har forsøgt at indoktrinere min familie til, at strikbare ønsker godt må gives med længere varsel. Desværre lykkes det ikke altid, og så må man jo ty til andre midler, som for eksempel pind 5mm.

Et hurtigt greb i et par lagerkasser bidrog med blødt og farverigt garn, noget i tykkelsen, andet skulle lægges dobbelt. Så op med en hulens masse masker og bare derudaf. Strikningen tog ikke særlig lang tid reelt, men da strikketid har været lidt sparsom, gik der et par dage førend det blev færdigt. Nu må man bare håbe, at modtageren kan lide det. Der kan i hvert fald ikke klages over blødheden, for jeg gik efter de blødeste garner jeg ejer.

Sometimes it is good to be a knitter with a respectable (read: large) stash of yarn. It presents me with possibilities. For example, when a near family member writes a colourful scarf on his wish list. I have tried to teach my family that knit-related gifts should be wished for early, so an appropriate time for the actual knitting is available. Unfortunately it doesn’t always work, and then I have to resort to other methods, say a 5mm needle.

A quick excavation of some stash boxes resulted in soft and colourful yarn, some of the right thickness, some to be held double. Then cast on a rather large number of stitches and off I went. The actual knitting didn’t take that long, but knitting time has been scarce, so it took a couple of days to finish. Now I’ll just have to hope that the recepient likes it. At least, I’m pretty sure that he can have nothing against the softness, I went specifically for the softest yarns I own.

 • Q’n’D (står for Quick and Dirty/abbreviation for Quick and Dirty)
 • Garn/Yarn: 3 farver malabrigo worsted, noget possum og merino strømpegarn og lidt kauni, 7 forskellige farver samlet,  i alt 169 g / 3 colours of malabrigo worsted, some possum and merino sock yarn and a bit of kauni, 7 colours in total, a total of 169 g used.
 • Pinde/Needles: 5mm
 • Noter/Notes: strikkede 3 rækker ret for hver farve, ved hvert række tog jeg en god lang løkke af garnet og lod hænge inden jeg strikkede næste række, så var frynserne nemme bagefter. Tørklædet er 160 cm langt. / I knitted 3 rows with each colour. At the end of each row I let a long loop hang before starting the next row, that made the fringe easy to make afterwards. The scarf is 160 cm long.

Lykkefanten on Instagram

Vacation is an excuse to cast on new projects, right? This will (hopefully) become a new shawl design.
#knit #knitstagram #strik #strikkedesign #strikk #designwip #mydesign #hjelholt #lace #shawl #sjalermedsjæl #caston #wip

I’m twittering

Find me on Ravelry as Lykkefanten

Copyright

This page is protected by copyright. Please do not use materials without my permission.

I respect other designer's copyrights and will not break them by copying or distributing patterns. Please do not ask me to.

Previous Stash Counts

Used 2013: 894
Used 2012: 4542 g
Used 2011: 4480 g
Used 2010: 6221 g
Used 2009: 6630 g
Used 2008: 3463 g
Used 2007: 4516 g
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 38 other followers