Tak fordi du er der for mig. Tak fordi du lytter til mig, både når jeg har noget at sige, men også når jeg taler det tavse sprog. Tak fordi du trøster mig, hvad enten smerten er selvforskyldt eller ej. Tak fordi du forsøger at hjælpe, når verden synes svær. Tak for din opdragelse, jeg er hver dag glad for den ballast du har givet mig, troen på mig selv, evnen til at prøve at skelne godt fra ondt, og viljen til at ville. Tak for de skældud du har givet, skønt jeg ikke elskede dig i stunden, har de gjort mig til et bedre menneske. Tak for den ros du giver, det bedste, jeg ved, er, når du er stolt af mig. Tak fordi du er den du er, heriblandt min mor.
Jeg elsker dig!

Dear mom.
Thank you for being there for me, for listening to me, even when I do not speak. Thank you for comforting me even when the pain is my own fault, thanks for trying to help when the world seems a hard place. Thanks for the upbringing you’ve given me, I am grateful each day for the ballast you have given me, the faith in myself, the ability to try to know good from bad, the will to succeed. Thanks for the telling-offs, they’ve made me a better person, though I didn’t love you at the time. Thansk for the praises, the best thing I know is when you are proud of me. Thanks for being who you are, among that my mother.
I love you.