Før jeg atter dykker ned til eksamenslæsning og snarlig eksamen. Jeg er fortrøstningsfuld og glæder mig… vel at mærke til at være færdig med eksamen! Så på onsdag kl. 10 er jeg sikkert i ganske udemærket humør (omend sikkert lidt udkørt efter 48 timers skriven).
Har desværre været nødt til at planlægge residentflugt til mine forældre, da Dong har været så venlige at vælge tidsrummet mandag-onsdag til at installere fibernet i vores ejendom… derfor er det ganske usikkert om vi har internet, og derudover forventer jeg noget støj, og det kan jeg simpelthen ikke have i den eksamensskrivningssituation! Så jeg fortrækker og lader Magen om at holde skansen 😉

Strikningsmæssigt kan jeg rapportere om fremskridt på fair isle forsøget og på Magens sweater (der ellers har været slemt forsømt). Godt at have strikning til afstressning i sådan en periode!

Before I go back under, I’m just up for some air. I’m studying for exam and looking very much forward to it… or at least to finish it. So Wednesday at 10 am I a happy woman (though I might be a little exhausted after a 48 hours exam).
Unfortunately I have had to plan an escape to my parents, as Dong (the major energy compagny in Denmark) has timed their work to install fiber net in our building precisely to the time for my exam. Therefore the chancesare, that the internet might be shaky and furthermore that they’ll make some noice, and I very sensitive when writing an exam!

Knitwise I can repport progress on the fair isle thingy and on the sweater for the Mate (which has had very little attention for a while… the sweater, not the Mate). Knitting is a life saver in a period like this!