Kæmper mig igennem den første akademiske artikel siden MM kom til verden… prøver at minde mig selv om, hvorfor det lige er, jeg gør det… Det er vist noget med, at et speciale er meget godt at have. Og måske også noget med, at jeg egentlig meget godt kan lide dette fag… i hvert fald nogle gange.

Måske er “The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity” af Marc Melitz måske ikke lige den blideste start… men jeg kæmper, og jeg kommer igennem, gør jeg!

Am fumbling and fighting my way through the first academic article since the birth of MM… and I’m trying to remind me why it is that I do this… I believe it was something about having a finished thesis would be good. And maybe something related to the fact that I actually enjoy this subject… at least sometimes.

Perhaps “The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity” by Marc Melitz wasn’t the easiest way to start… but I’m still here and fighting, and I’ll get through (and maybe even understand it… a bit)!