springtime promiseDer er en følelse i luften… en fornemmelse… et slags løfte om forår. Det kan også godt bruges efter den sidste uges vilde vintervejr. Måske tør man tro på det, når der nu er kommet grønne knopper på træerne?

Som noget helt andet synes strikkekurvens frie dage at være talte… MM er begyndt at bevæge sig fremad med kravletag. Han når ikke langt, men det varer nok ikke længe…

There is a certain something in the air… a sensation… a sort of promise of springtime. Just what we need after the last week’s winter wonder weather. Maybe it’s allowed to hope for when there is green buds on the trees?

And now for something completely different; I think my knitting projecs’ free roam of the living room need to be curtailed before long… MM has begun to move forward with commando crawl movements. His radius isn’t that big at the moment, but I think it’ll increase rapidly…