Hej! Jeg hedder Karen, og det her er min blog. Godt så, når vi nu har genetableret det faktum og fundet ud af, at jeg rent faktisk kunne huske kodeordet til bloggen, så må jeg jo hellere komme i gang igen. I løbet af blogpausen har familien skiftet hjem (ahhh, at bo i eget hus) og der er sket en hel masse andet. Måske kommer der blogposter om det, måske ikke. I hvert fald vil jeg gøre et forsøg på at puste lidt liv herinde igen.

Sådan en flytning er en god lejlighed til 1) at få smidt tøj ud/til genbrug, som man ikke har gået i i 4 år, 2) indse, at 35+ kg garnlager fylder ganske meget, 3) opdage næsten glemte projekter og blive barnligt begejstret for dem, 4) kigge skeptisk på førnævnte garnlager og overveje en kraftig udtyndning, og 5) finde en lille flok strikkebøger, som egentlig bare stod og samlede støv og som derfor trænger til et nyt hjem.

Hi, my name is Karen and this is my blog. Well then, now that we have that sorted out, and also realised that I remembered the password for the blog, I’d better get going and get blogging again. During the blog pause my family have moved to our new home (ahh, the bliss of living in our own house) and a whole lot of other things have also happened. Perhaps there will be blog posts, perhaps not. In any case, I’ll make an effort to breathe a little life in the blog again.

Moving homes is a pretty good opportunity to 1) find clothes that you haven’t worn for 4 years and dump them/give them to charity, 2) realise that 35+ kg yarn (aka. The Stash – muhahahahahaaaawwww) takes up quite a lot of space, 3) find almost forgotten projects and become enamoured with them all over again, 4) look hard at afore mentioned stash and contemplate a cull, 5) find a little stack of knitting books, which only take up space and therefore need a new home.

IMG_1771

Angående 5) så er de omtalte bøger de overstående viste seks styks. 2 af dem er engelsek (Rowan + Socks a la Carte) og de 4 andre er på dansk. De trænger til et nyt hjem. Jeg skal ikke have noget for dem, men vil selvfølgelig gerne have dækket portoen, hvis deres nye hjem er udenfor Københavnsområdet (hvor jeg kan mødes til en afleveringsforretning). Der er to “pakker”, nemlig den engelske og den danske. Yderligere opsplitning må vente til bøgerne har fået nyt hjem. Læg en kommetar, hvis du er interesseret i en af “pakkerne”. Hvis mere end en byder ind på samme lod, trækker jeg lod.

With regard to 5) the books I mentioned are the above shown 6. 2 of them are in English (Rowan Linen Print + Socks a la Carte), the other 4 are in Danish. They all need a new home. I don’t want paying, but would like to have the shipping covered, should their new home be outside the Copenhagen area (where I’ll be able to meet for a handover). There are two lots, the two English books and the four Danish are in seperate lots. Further splitting will have to wait until the books have come to new homes. Leave a comment if you are interested in one of the lots. If more than one is interested in the same lot, I’ll draw between them.