Viking Girl no. 2 og jeg har været i Dublin sammen med Jane fra webstrikkerne. Stakkels Jane var syg det meste af turen, så det har mest været sokken og mig, der har føjtet rundt. Hvad der følger i denne blogpost er fortællingen om, hvad sokken og jeg lavede i løbet af vores dage i Dublin.

Viking Girl no. 2 and I have been to Dublin with Jane from webstrikkerne. Poor Jane was ill most of the time, so mostly it has just been the sock and me touring the town. The following is an account for the sock (and my) tour of Dublin!

We went into town in early morning (due to lousy connection with bus) and made it to the Trinity College before opening hour. The sock quite enjoyed waiting in line for the Book of Kells, but wasn’t duely impressed by it… (I think it said something about being a work of art itself?)

Vi tog tidligt ind til byen (pga. ganske dårlige forbindelser via bus) og fandt Trinity College før åbningstid. Sokken nød faktisk at vente i køen til Book of Kells, men var egentlig ikke så imponeret af bogen… (den mumlede noget om selv at være et kunstværk?

Afterwards we went to the National Museum and took time to see all the gold hoards and other treasures. I found lots of inspiration for knit designs in the carvings and embellishments of all the wonderful things (I think the sock might have slept during most of the time…).

Bagefter tog vi på nationalmuseet og tog os god tid til at se alle guldskattene og de andre, smukke kunstskatte. Jeg fik en masse inspiration for mulige strikkedesign i udskæringer og udsmykningen af de skønne ting (jeg har til gengæld sokken mistænkt for at sove fra det meste…).

The second day started with an early trip to Saint Patricks Cathedral. It was beautiful and the sock endulged me with some prime knitting time in the park, where the well that Patrick baptised the Celts used to be.

Andendagen startede med en tur til Saint Patricks Cathedral. Den er meget smuk og sokken gik med på noget kvalitetsstrikketid i den omgivende park, hvor den kilde, som Patrick døbte de vilde keltere i skulle have været.

The afternoon was spent pleasantly and quite informately at Guinness Storehouse, where we enjoyed the tour and of course the wonderful pint afterwards (with a great view of Dublin).

Eftermiddagen tilbragte vi på Guinness Storehouse, hvor vi nød den informative udstilling og selvfølgelig også den kølige pint bagefter (og den skønne udsigt over Dublin)

We managed to squeaze a joint posing into the visit (I’m holding th sock in my left hand!).

Det lykkedes også en enkelt gang at få et fællesportræt (jeg holder sokken i min venstre hånd).

The last night was spent speldidly in the company of Riverdance. I was really lucky as I got a ticket to the sold out show by asking in the box office. There were several more people there all hoping for cancelations, but they all needed more than one. And then there was this lady, who had a single ticket she wanted to sell. And as I only needed one ticket, I got it 😉 Wonderful way to end a wonderful journey.

Den sidste aften blev brugt i forrygende selskab med Riverdance. Jeg var afsindigt heldig og fik en billet til den udsolgte forestilling ved at spørge ved billetsalget. Der stod så faktisk temmelig mange og håbede på aflysninger, men de var flere. Og så var der en dame, der havde en enkelt billet… og da jeg kun skulle bruge en enkelt, ja så blev den min 😉 Skøn afslutning på en dejlig tur.

Unfortunately there has been a sad development. On the last stage of the home journey there happended a fault in the knitting. So now the sock needs some surgery consisting of several rounds of knitting back… in cable… *eeeech*.

Dog er der sket en frygtelig ting. På den sidste hjemrejsestrækning er der blevet strikket forkert, så nu skal sokken ud i en operation, der involverer adskillige omganges tilbagestrik (i kabler…. gys!).