Ud over at være svaret på livet, universet og alting, så er 42 også nu officielt det antal ECTS point jeg mangler fra at være færdig med kandidatuddannelsen, for jeg har lige fået at vide, at jeg bestod reeksamen.
Det svarer til en lille 2-points opgave, som nok skal klares, og så selvfølgelig specialet. Men det venter jeg med at tænke på til foråret, når Mini forhåbentlig er større.
Hvor er det fedt at have været til den sidste eksamen på studiet (speciale forsvar tæller ikke)…

Apart from being the answer to life, the universe and everything, 42 is now also officially the number of ECTS points I still need to finish my education, because I’ve just learned that I passed the re-examination.
The remaining points will be divided on a wee 2-point paper, which will easily be done, and then of course the thesis. But I refrain from worrying about that until spring, when Mini hopefully is bigger.
It feels so good to have been to the last exam on my study (the defence of the thesis doesn’t count)…