Jeg var til et meget inspirerende (og gratis) foredrag med Marianne Isager i forrige uge, hvilket resulterede i, at jeg købte hendes nye bog “Strik a la Carte 1“, som er en kombineret genudgivelse og opdatering af klassikeren “Strik a la Carte”. Der er mange fine modeller i bogen, og fru Isager havde en hel del af dem med, så man kunne gramse og prøve på.

I attended a very inspirering (and free) talk with Marianne Isager a fortnight ago, which of course resulted in me buying her new book “Knit a la Carte 1“. This book is a combined reprint and update of the classic “Knit a la Carte”. There are many beautiful models in the book, and Mrs. Isager had brought quite a lot of them along with her, which allowed us listeners the opportunity of touching and trying on.

Jeg forelskede mig i en vest i en smuk vævestrik/gobelinstrik kombination og er kommet et godt stykke vej allerede. Men der har været en del udfordringer. Det er min allerførste oplevelse af en “ægte” Isager opskrift, og jeg kan pludselig forstå de mumlede bemærkninger om “strikkesoduko” og “lige dele gætværk og held”. Det er jo egentlig ikke sådan, at alle oplysningerne ikke findes i opskriften (bortset fra et par helt åbenlyse slåfejl), men mere det, at der er ganske mange af oplysningerne, der kan tolkes på adskillige forskellige måder og derfor kræver noget grundtig tankevirksomhed eller – i mit tilfælde – en hel del lær-af-dine-fejlfortolkninger.

I fell in love with a vest in a beautiful slip-stitch/intarsia combination and have already made a good progress. But there have been challenges. This is my very first experience with a “real” Isager pattern, and suddenly the muttered remarks about “knitting soduko” and “equal parts guess work and luck” makes sence. It’s not like all the informations are not there, but more a case of every information being open to several possible intepretations. This leads to a pattern requirering quite delicate thinking up front or – in my case – quite a lot of learning by mistakes.

Men smuk bliver den, og jeg glæder mig til at få den færdig. Jeg har planlagt en blogpost om mine “fortolkninger” ved samme anledning. Men indtil da vil jeg oprigtigt have spas med rigtig mange løse tråde, en del usikkerhed om fremgangsmåden og et skønt stykke strik.

But it will be beautiful, and I look very much forward to finishing it. I have planned a blog post with my “interpretations” in that event. But until then, I will have good and proper fun with a lot of loose threads, a dose of uncertainly with regard to how to proceed, and a very beautiful piece of knitting.