Jeg modtog et brev fra min bilforhandler i går. Stilet direkte til mig, ikke til os (Magen og jeg), der jo ellers begge ejer vores nye bil. Det var en invitation til “Ladies Night”, hvor man som kvinde kan lære den basale vedligeholdelse af sin bil… “Det er nemmere end du tror”.

Jeg stod et øjeblik og overvejede, om jeg skulle blive fornærmet eller synes det var en god service. Jeg endte med at grine meget, meget højt, for det er lidt absurd, at det netop i denne husholdning er stilet til mig. Både Magen og jeg blev grinende enige om, at hvis der skulle skiftes hjul eller fyldes olie på, så ville vi begge sætte pengene på mig.

Da jeg nærlæste invitationen lidt nærmere skiftede jeg dog til dyb forundring, for tænk hvis det virkelig er nødvendigt at lære om “sikkerhed og hvad det betyder, når symbolerne på instrumentbrættet lyser”…???… er der virkelig nogen m/k, der ikke har styr på, hvad de symboler betyder inden de begynder at køre? Og hvorfor er det, at det kun er kvinder, det her er rettet mod? Er alle mænd født med solide bilkendskaber?

I bund og grund synes jeg egentlig, at det er en god ide, eller rettere, det ville være en god ide, hvis det var en invitation til “infoaften”, som så blev sendt ud til alle førstegangskøbere. For helt ærligt, sådan nogle akademikertyper, som os, der først køber bil sidst i tyverne og endda køber en ny bil, kunne godt bruge lidt praktisk forevisning og information begge to.

Jeg kan desværre ikke deltage den aften, bilforhandleren inviterer til. Tror ellers jeg var taget derud, om ikke andet for at få et godt grin… og måske få lidt praktisk erfaring.

I got a letter yesterday from my car dealer. It was adressed to me, and not to us (the Mate and I), though we both are registered as owners of our new car. It turned out to be an invitation for “Ladies Night”, where you as a woman could learn the basic maintenance of a car… “It is easier than you think”.

I wondered for a moment if I should be offended or think it a good service. I ended up laughing very, very loudly, as it is more than a little absurd that this letter is written to me of all the adults in this household. Both the Mate and I laughingly agreed that if the oil needs changing or a tire went flat, both of us would put our money on me.

When I read the invitation more closely, my amusement changed into puzzlement. Can it be true that it is necessary to teach “safety and what it means when the symbols on your dash board lights up”…???… is there really anyone m/f, who doesn’t know this before they start driving their own car? And why is this specifically for women? Are all men “born” with solid knowledge of anything relating to cars?

I actually think this it is a really good idea, or rather that it would be a good idea if it was an invitation for an “intro night”, which was then sent to all first time buyers. To be honest, a couple of academics, which the Mate and I are, who buys their first car in their late twenties and then even buys a new car, might both benefit from a little hands on demonstration and information.

Unfortunately I am unable to attend the arrangement. I might otherwise have gone to be amused… and perhaps gain a little practical experience.