Som så mange andre har jeg også lyst til at gengive 2011 i tal og statistik. Det var ikke det mest produktive år, jeg har haft. Jeg har ført regnskab med mit garnforbrug siden 2007, og kun ét år har jeg strikket mindre garn op end i 2011, det var i 2008, hvor jeg brugte 3.463 g garn – det er åbentbart ikke godt for strikkeproduktionen at være gravid og få barn. Jeg strikkede 4.480 gram op i 2011 fordelt på 38 projekter og nogle strikkeprøver. Med gaver og diverse andet var udgangen fra lageret på 6.340 g. På den anden side af regnskabet købte jeg 3.821 gram garn, så jeg har igen købt mindre garn, end jeg har strikket op, men som sædvanelig er det ikke hele historien, for med gaver, designstøtte osv. er tilgangen til lageret på hele 10.354 g. Nettotilgangen er altså på omkring 4 kilogram, og lageret er nået op på hele 30 kilogram. Det er nu dejligt garn det hele, så jeg bekymres ikke over det, men nyder mulighederne og inspirationen i de mange kasser med lækkert garn.

Det har også været et svingende blogår. Lavpunktet var de kun 3 blogposter i april (undskyldningen var nu god, jeg var på den anden side af jorden på ferie) og højdepunktet de 28 serieposter i december. Det blev til i alt 119 blogposter, hvilket egentlig ikke er så ringe endda. Der var i gennemsnit omkring 115 besøg på bloggen om dagen, hvilket er blevet til hele 42.294 besøg i løbet af året. Det er så dejligt at andre har lyst til at læse med, og jeg håber at 2012 vil blive et rigtig godt både strikke- og blogår.

Sidste år havde jeg nogle ønsker til, hvad jeg skulle når i 2011. Jeg kan se, at langt fra dem alle blev opfyldt. De to, jeg faktisk klarede er til gengæld ret vigtige. Jeg fik udgivet en del opskrifter og blev ved med at designe, og jeg fandt en langt bedre balance i livet som “voksen”, en balance, der virkelig hjalp mig, når livet ramte nogle heftige bump.

Jeg har mange ting, jeg ønsker for 2012, men i stedet for at binde en masse håb op på konkrete ting, vil jeg hellere sige, at jeg skal kæmpe for det jeg har lyst til. Jeg kan have ligeså mange projekter i gang, som jeg har lyst til, men lade være med at ærgre mig, hvis/når de mislykkes eller hvis tiden pludselig ikke er til det store. Som Linda skriver, hvis ikke 2012 bliver et godt år, så gør vi det til et!

Like so many others I’d also like to revisit 2011 in numbers and statistics. It wasn’t the most productive year. I have kept track of my yarn stash and usage since 2007 and have only had one year, where I used less yarn than in 2011 (it was 2008, where I used 3463 g yarn). I used 4480 g yarn in knitting and crocheting in 2011 to make 38 projects and several samples/swatches. With gift giving and other reductions the total outflow from the stash was 6340 g. On the other side of the ledger, I bought 3821 g yarn, so once more I used more yarn than I bought, but also as usual this is not the whole picture. With gifts, sponsor yarn and other things the flow into the stash is a staggering 10354 g. Thus the net flow is an increase of around 4 kilograms, and the stash has reached the respectable size of 30 kilograms. Well, all the yarn is good quality and wonderful to play with, so I won’t be worried, but will enjoy the posibilities and inspiration in the many, many boxes of yummy yarn.

It has also been a rather uneven blog year. The low point was the only 3 blog posts in April (though the excuse was good, as I was vacationing on the other side of the earth) and the high point the 28 serial posts in December. I managed a total of 119 posts, which I’m rather happy with. On average the blog had 115 visits per day, which resulted in a grand total of 42,294 visits during the whole year. I’m so happy that others like to visit here, and I hope 2012 will be a really good year both knittingwise and blogwise.

Last year, I had several wishes for 2011. I can see that I only managed to follow two of them, but those two are rather important. I published several patterns and continued to design, and I found a much better balance in life as an adult, which was very important and beneficial, when life hit some of the the larger bumps.

I have many things I wish for in 2012, but instead of tying up a lot hopes on concrete things, I’d rather say that my goal is to fight for the things I want to do. I can have as many projects going as I like, but I mustn’t let them trouble me if/when they fail, or if I don’t have time for them suddenly. As Linda writes, if 2012 isn’t a good year, we’ll make it into one!