Mit første eksperiment udi perlestrik med flere farver er færdigt, og jeg må indrømme, at jeg er yderst tilfreds med resultatet. Muffedisser med perler er skønne, og jeg synes, at de kun bliver endnu bedre af at der er flere farver på. I det nedenstående har jeg forsøgt at lave en lille vejledning på, hvordan disse er strikket. Jeg håber, den er forståelig. God fornøjelse med perlerierne!

My first experiment in beaded knitting with multiple colours is finished, and I have to admit that I’m very smug and happy about the result. Cuffs with beads are lovely, and I happen to think that they only increase in loveliness by having multiple colours. I’ve tried writing down a little tutorial on how these are made in this post. I hope it is understandable. Happy beaded knitting!

Materialer: Du skal bruge 2½mm pinde (jeg har brugt strømpepinde), 20-25 g strømpegarn (her Arwetta Classic) og en masse perler. Du skal bruge 288 perler i farve A (144 per muffedisse), 192 i farve B (96 per muffedisse) og 80 i farve C (40 per muffedisse).

Strikkefasthed: 17 m per 5 cm i retstrikning på 2½mm pinde, dvs. muffedisserne er ca. 12 cm lange.

Først skal du tråde perlerne på garnet. Perlerne skal ligge i en bestemt rækkefølge, for at mønsteret kan strikkes rigtigt bagefter. En mønstergentagelse bruger 35 perler. Rækkefølgen af perlerne kan du se på billedet herunder (det med nålen). Antallet af perler ovenfor giver nok til 8 gentagelser. Mine er lavet med 7 gentagelser, men jeg har også rimelig smalle håndled og kan godt lide, at muffedisser sidder godt til. Men du kan som sagt sagtens gøre dem større ved at strikke en gentagelse (eller flere – så skal du bare huske flere perler) mere. Der er mange vejledninger til at putte perlerne på garnet, hvis du søger på nettet. Jeg har bare brugt en nåletråder og brugt en almindelig tynd nål med garnet gennem øjet.

Materials: You need 2½ mm needles (I used DPNs), 20-25 g of sock yarn (ex. Arwetta Classic), and a lot of beads. You need 288 beads in colour A (144 per cuff), 192 in colour B (96 per cuff), and 80 in colour C (40 per cuff).

Gauge: 17 sts per 2 inches in stockinette stitch on 2½ mm needles. Thus the cuffs are about 4 3/4 inches long.

The first thing to do is thread the beads onto the yarn. The beads need to be in the right sequence to be able to knit the pattern correctly. A pattern repeat uses up 35 beads. The right sequence is shown in the picture below (the one with the needle). The number of beads given above is enough for 8 repeats per cuff. My cuffs are made with only 7 repeats, but I have rather slender wrists and like my cuffs to be tight, but it is very easy to make them bigger by just knitting another (or more – just remember to add more beads to the yarn) repeat. There are many tutorials on how to string beads on yarn if you seach the web. I’ve just put a slender needle on the yarn and strung the beads that way.

Strikkevejledning: Slå 40 m op med en midlertidig opslagning. Jeg brugte en hæklet opslagning, som Signe har lavet en vidunderlig illustreret vejledning til.

Strik nu 1 pind ret uden perler. Begynd at strikke med perlerne (række 1 i diagrammet). Diagrammet herunder viser de første 20 m, hvor perlerne er. En firkant i diagrammet er én maske. Perlerne placeres på løkken mellem maskerne, idet der strikkes ret på alle pinde (retriller). Dvs. den første række skal læses som: “3r, placer perle, 3r, perle, 1r, perle, 3r, perle, 1r, perle, 9r”… (husk at strikke de sidste 20 r på hver pind). Efter hver pind med perler strikkes én pind ren ret uden perler. Dvs. der strikkes kun med perler på hver anden pind.

Fortsæt til du har strikket 7 eller 8 gentagelser (eller hvor mange du nu har lyst til/brug for). Den sidste pind skal være en perlepind. Pil nu den midlertidige opslagningskant op og put maskerne (der er 39) på en pind. Slå den løse ende garn omkring pinden en gang, så du har 40 m. Fold muffedissen med perlerne inderst og luk af over begge pinde samtidig (sammenstrikket aflukning, se f.eks. guide her eller video her).

Knitting instructions: Cast on 40 sts with a provisional cast on. I used a crochet provisional cast on, which Signe has made a beautifully illustrated tutorial on how to do.

Knit all sts on the first row without beads. On the next row (row 1 in the diagram below) start knitting the beads. The diagram below shows the placement of the beads on the first 20 sts of the work (the last 20 sts are always k20). One square in the diagram is one stitch. The beads are place on the loop between the stitches, as you knit all stitches on all rows. Thus the first row in the diagram is read as “k3, place bead, k3, bead, k1, bead, k3, bead, k1, bead, k9″… (remeber to k20 the last sts). After a beaded row, always knit a row without beads, i.e. only knit with beads every other rows.

Continue until you’ve worked 7 or 8 repeats (or however many you want to/need). The last row should be one with beads. Now undo the provisional cast on and put the resulting live stitches onto a needle (there should be 39), use the yarn end from the first row to wrap around the needle to create the last stitch = 40 sts. Fold the cuff with the beads inside and cast off using a 3-needle-bind off. There are an illustrated tutorial on the bind off here or a video here.