LB skal døbes i næste weekend igen. Vi glæder os, for det er altid en hyggelig og dejlig begivenhed. For os er det en slags velkomst i familien og en dejlig dag, hvor alle er samlet. Dåb og traditioner hænger sammen, og der er en, som vi nu genopliver. Jeg har lånt min families dåbskjole, som LB skal have på. Han er den første i sin generation, der skal døbes i den. Den sidste, som bar den er min yngste fætter, der blev konfirmeret sidste år. Den første, der bar den er min grandonkel (min mormors storebror) for efterhånden mange år siden. Imellem de to er der 11 andre, bl.a. min mormor, min mor, min søster og jeg.

LB will be baptised next weekend. We are looking forward to it, it is always a wonderful and joyous celebration. To us, it is a sort of welcome to the family and an occasion where all are gathered. Baptism and traditions are linked, and we are going to revive a tradition. I have borrowed my family’s christening gown, which LB will wear. He is the first in his generation to wear it. The last, who wore it is my youngest cousin, who had his confirmation last year. The first, who wore it is my grand uncle (my grandmother’s brother) quite a number of years ago. In between there are 11 others, among these my grandmother, my mother, my sister and me.

Det har været en fornøjelse at tage den frem og kigge på den. Det er fint håndværk og detaljer, og jeg glæder mig til at tage nål og tråd frem og brodere LB’s initialer i “drengesiden”. Det skal jeg selvfølgelig først efter dåben, men jeg skal have broderet min fætters initialer inden da, for de mangler, og der skal jo være orden i tingene. Det er eftermiddagens opgave her i det smukke vintersolskin.

It has been a pleasure to take it out and look at it. It is beautifully done and has a lot of details, and I look forward to finding needle and thread and embroidering LB’s initials on the “male” side. Of course, I won’t be doing that until after the christening, but I need to embroider my cousin’s initials before that, as they haven’t been done yet. There must be order in the tradition. I think it will be the task of this afternoon in the beautiful winter sunshine.

Jeg elsker at høre om, hvilke traditioner man har i andre familier. Det er  altid hyggeligt. Vi har faktisk ikke så mange traditioner, når det kommer til dåb. Det eneste er vel, at gudforælderen altid er af det andet køn end barnet. Har I nogle traditioner med hensyn til dåb i jeres familie?

I love hearing about other families’ traditions. It is always lovely to listen to. We actually don’t have that many traditions regarding to baptisms. The only thing is really that the godparent always is of the opposite gender of the child. Do you have any traditions with regard to baptism or namegivings?