Så var jeg alligevel nødt til at give efter. O-meteret for sokkegarn er set både her og der, og nu må jeg altså også bare være med. For hvis jeg nu skal være helt ærlig, så har jeg ganske meget sokkegarn liggende rundt omkring på lageret… faktisk adskilligt mere end 1000 gram (en hurtig optælling i de to nærmeste lagerkasser gav 2 kg – og jeg har mange flere kasser). Så jeg kan vist godt bruge en lille udrydnings-kampagne. Reglerne er som følger:

  • 1000 gram brugt = 100%
  • Alle typer af sokkegarn tæller med
  • Køber jeg sokkegarn inden målet er nået, tæller det minus, men jeg må godt få gaver! 10 gram købt = – 2% (hård straf)
  • Jeg må strikke lige hvad jeg vil af garnet, sokker, handsker, trøjer osv. Alt tæller.
  • Når målet er nået udløser det en præmie af eget valg, dog mindre end 1000 gram garn!

Spørgsmålet er så, om jeg kan tillade mig at tælle sokkerne fra i forgårs med?

 I finally had to give in. The O-meter for sock yarn has been seen both here and there, and now I just have to follow troup, because if I really have to be honest, I have quite a lot of sock yarn spread throughout the stash… actually I have quite a bit more than 1000 gram (a quick tally in the two nearest boxes gave 2 kg – and I have more boxes than that). All in all, it would seem that a sock yarn destash would be welcome. The rules are as follows:

  • 1000 g = 100%
  • All types of sock yarn count
  • If I buy sock yarn before the 100% has been reached it will be subtracked, but I’m allowed to be given it as gifts! 10 g bought = – 2%
  • I am allowed to knit what-ever I fancy; socks, gloves, sweaters etc. Everything counts.
  • When the goal is reached, I get a prize I want. Only limitation is that is has to be less than a 1000 g yarn.

Now the only question is, if I can get away with adding the yarn from the socks from a couple of days ago?