Jeg har altid haft et ganske naturligt forhold til mit garnlager… dvs. jeg har ikke haft den fjerneste anelse om, hvor meget garn, det indeholdt… eller næret noget ønske om egentlig at vide det (det er ikke nødvendigvis rart at finde ud af, at man har nok til at kunne åbne en mindre garnbutik… bare ved at tage de nærmeste tre kasser). Da jeg samtidig ikke ligefrem har hold igen med diverse mere eller mindre planlagte garnindkøb, har mit lager haft kronede dage, for: indkøb + intet opsyn = kraftig garnformering.

Jeg har indset, at for at kunne bryde mønsteret, og dermed bringe lageret ned i en mere, skal vi sige fornuftig, størrelse, er jeg nødt til at kende problemets egentlige omfang… jeg er nødt til at vide, hvor meget garn jeg har!

Det tog en halv dag at holde status… men nu ved jeg at lageret bl.a. indeholder nok strømpegarn til ca. 51 par sokker… og at jeg måske skulle få gang i lidt flere sjaler og tørklæder, for der var også over 2 kg lace garn. Det samlede lager… jeg ved egentlig ikke om jeg har lyst til at afsløre det… er på ca. 19 kg. I den tid jeg har holdt regnskab over den strikkede mængde har mit gennemsnit været omkring 4 kg om året… så hvis jeg slet ikke køber mere garn kan jeg holde den gående i næsten 5 år før jeg løber tør. Hmmmmm, i det mindste lider jeg ikke af SABLE endnu (Stash Acquisition Beyond Life Expectancy)…

Ved I, hvor meget garn I har?

I have always had a perfectly natural relationship with my stash… that is, I have never had any idea about how much yarn I actually had… or had any wish to really know (it is not necessarily that comfortable to find out that you have enough yarn to open a small LYS… just by utilising the nearest 3 bins). And as I haven’t exactly retained my random yarn shopping sprees, my stash has had crowned days, because: purchase + no regulation = serious stash growth.

I have realised that to break the pattern, and thus get the stash down to a more, let’s say, suitable size, I have to know the true extend of the situation… I have to know how much yarn I own!

It took half a day to measure the state of the stash… but now I know, among other things, that the stash contains enough sock yarn to make approximately 51 pairs of socks… and that I might need to up the shawl knitting, as there were over 2 kg of lace yarn. The total stash… I actually don’t know if I want to tell you… is 19 kg. In the years that I’ve kept count of usage the average has been about 4 kg yearly… so if I stop buying yarn at all, I can still knit for about 5 years before I run dry… Hmmmmm, at least I don’t suffer from SABLE yet (Stash Acquisition Beyond Life Expectancy)…

Do you know, how much yarn you have?