mountains

Sidste dag på ferien er så langsomt ved at være forbi… Norge er dejligt og er blevet nydt i fulde drag. Der er blevet gået i fjeld (både op og ned), samlet blåbær, fået fjeldsol, hygget og spist god mad og (for mit vedkommende) strikket en masse i de smukke, lyse aftener. Det er dejligt at vide, at vi snart vender tilbage hertil.

The last day of the vacation is nearly over… Norway is beautiful and has been enjoyed fully. We have walked in the mountains (both up and down), collected blueberries, been burned by the mountain sun, relaxed and enjoyed good food and compagny, and (in my case) have knitted a lot during the beautiful, light evenings. It is good to know that we will return here soon.