Bare rolig, jeg skriver ikke flere tusinde ord i denne post. Jeg vil bare lige sige, at der stadig strikkes og gøres ved, men at tiden til blogning er knap. Det skyldes først og fremmest et speciale, der på nuværende stadie er 13.469 ord, hvilket desværre er ganske meget for lidt. Så bloggen går lidt i hi indtil, der er kommet lidt mere kød på siderne. Deadlinen er d. 18. januar…

Don’t worry, I’m not going to write several thousand words in this post. I just wanted to say that there still is life here, I knit and try to prepare for Christmas, but time for blogging has grown short. The main reason for this is a thesis that at the moment is 13.649 words long, which unfortunately is far too little. So for now the blog will go into hibernation until I’ve fleshed out the pages of the thesis a bit more. Deadline is January 18th…