You are currently browsing the tag archive for the ‘study’ tag.

Bare rolig, jeg skriver ikke flere tusinde ord i denne post. Jeg vil bare lige sige, at der stadig strikkes og gøres ved, men at tiden til blogning er knap. Det skyldes først og fremmest et speciale, der på nuværende stadie er 13.469 ord, hvilket desværre er ganske meget for lidt. Så bloggen går lidt i hi indtil, der er kommet lidt mere kød på siderne. Deadlinen er d. 18. januar…

Don’t worry, I’m not going to write several thousand words in this post. I just wanted to say that there still is life here, I knit and try to prepare for Christmas, but time for blogging has grown short. The main reason for this is a thesis that at the moment is 13.649 words long, which unfortunately is far too little. So for now the blog will go into hibernation until I’ve fleshed out the pages of the thesis a bit more. Deadline is January 18th…

Den sidste uge har tydeliggjort noget for mig… jeg er vældig god til overspringshandlinger. Rigtig meget vældig god endda. Især når jeg bør læse svære økonomiske tekster eller sætte mig ind i et statistikprogram, som ikke vil, som jeg vil. Lige pludselig får jeg i stedet hængt billeder op, vasket tøj (nå ja, det gør jeg også, selv om jeg ikke skal læse), ryddet op de mærkeligste steder, strikket, læst sjove bøger, taget på visit og skrevet blog…

Måske specialet bliver hurtigere frem, hvis jeg fra nu af har en aftale med mig selv om at jeg først læser/datanørder/skriver, og så bagefter har fri leg?

The last week has made something very clear to me… I’m exceedingly good at procastination. Really very impressivly good. Especially when I should read difficult economic articles or learn to use a statistics programme, which doesn’t care to do as I want it to. Suddenly I manage to hang pictures, wash clothes (ok, I do that even when I don’t have to read), clean and clear the strangest places, knit, read fun books, go visiting, and write blog posts…

Maybe my thesis will be finished sooner, if I from now on has an agreement with myself that I first read/work with data/write, and then afterwards play?

CSS main building

Meget af min hverdag ligger på CSS, det nye samlede city campus for Københavns Universitet. Der er nogle der synes, det var en dårlig ide at rykke de studerende ud af indre by, men personligt holder jeg meget af vores nye hjem. Det er skønt at have en mere samlet “campus” fornemmelse, og så er indre by jo altså heller ikke længere væk. Endelig, så synes jeg de gamle hospitalsbygninger slet og ret er smukke.

Much of my everyday is spent at CSS, the new condenced city campus at the University of Copenhagen. Some think that moving the students out of the very centre of the city was a bad idea, but personally I really like our new home. It is wonderful to have  a feeling of a more “collected” campus, and besides, the centre of Copenhagen is still only 10 min away… on foot. Finally, I think that the old hospital buildings are simply beautiful.

Sunlight and shadow

Bygningerne har set meget. De startede som hospital for 150 år siden (påbegyndt 1859, endelig færdigt 1863), bygget efter voldsomme kolera epidemier havde hærget København. Dengang var byen stadig beskyttet af forsvarsværker, voldene, og hospitalet lå udenfor, hvilket betød at det blev forpligtet til at opføre vandgrav og volde i tilfælde af krig… forpligtelsen forfaldt dog hurtigt.

The buildings have seen much. They started out being a hospital 150 years ago (started 1859, finished 1863), commisioned after devastating colera attacks had plauged Copenhagen. At that time the city was still protected by defenses, the mounds, and the hospital was outside, which meant it was required to dig a moat and build mounds in the case of a war… that requirement soon dropped away.

 Empty bikeholders... will be filled when the semester starts Old and new meet

Hospitalet blev endelig lukket i 1999, hvor Københavns Universitetet tog over og begyndte at bygge om for at skabe City Campus. Nu færdes studerende, hvor kolerapatienterne før lå, og visse dele af campus minder stadig en om, at her har være hospital… meget længe.

The hospital was closed in 1999, where the University of Copenhagen took over and started rebuilding to create the City Campus. Now students roam where the colera patiens lay, and some parts of the campus still remind you that this has been a hospital… for very long.

 The old hospital basement is now cantine...

Som de sidste fra det Samfundvidenskablige Fakultet blev Økonomisk Institut flyttet herud denne sommer. Vi har stadig flytterod og håndværkere på kontorerne, men det nærmer sig semesterstart og tingene falder på plads. Jeg sidder og kigger over tagene og nyder den tid, jeg har tilbage herude. Men heldigvis kan jeg jo komme igen og hilse på bygningerne, selv når jeg ikke længere er studerende…

As the last part of the Faculty of Social Science, the Institute of Economics moved out here this summer. We still have boxes in the hallways and workmen on scaffolding outside our windows, but the start of the semester is nearing and things are moving along. I sit and look over the roof tops and enjoy the time I have left out here. Luckily I know that I can always come back and say hello to the buildings, even when I’m no longer a student…

The red striped byzantine look...

I’m twittering

Find me on Ravelry as Lykkefanten

Copyright

This page is protected by copyright. Please do not use materials without my permission.

I respect other designer's copyrights and will not break them by copying or distributing patterns. Please do not ask me to.