Alle drengene i familien er vilde med filmen “Biler” og med biler og busser og maskiner i det hele taget (en af nevøerne kan sige “traktor” men ikke “far”), så mit nye flerfarvestrikketøj er meget passende, især da det er tiltænkt ældste-nevøen.

Selvom jeg ikke er helt så langt som Lena, så er der da genkendelige biler at finde allerede. Det hjælper også, at mønsterrapporten er væsenligt mindre end hos Fisk, hvor jeg ikke kunne klare mig uden diagrammet. Mine strikkede biler er allerede så godt inde i fingrene, at man sagtens kan se “Biler” for femhundredefireogtresinstyvende gang (mon man skulle købe en ekstra dvd, til når den første bliver slidt op?).

All the boys in the family love the movie “Cars“. As a matter of fact they love cars, busses, and maschines in general (one of the nephews can say “tractor”, but not “dad”), so my new stranded knitting project seems fitting, especially as it is inteded for the oldest of the nephews.

Though I’m not as far along as Lena is, there are now recognizable cars to find in the knitting. I must admit that the progress is more easy that I expected, but it also helps that the pattern report is markedly smaller than it was with Fishes, where I could not knit without keeping close track in the diagram. My knitted cars are already absorbed into my fingers, and I now have no problems with knitting on them while watching “Cars” for the uptenth time (I wonder if I should buy an extra dvd for when the first one is worn out?).