Den sidste uge har tydeliggjort noget for mig… jeg er vældig god til overspringshandlinger. Rigtig meget vældig god endda. Især når jeg bør læse svære økonomiske tekster eller sætte mig ind i et statistikprogram, som ikke vil, som jeg vil. Lige pludselig får jeg i stedet hængt billeder op, vasket tøj (nå ja, det gør jeg også, selv om jeg ikke skal læse), ryddet op de mærkeligste steder, strikket, læst sjove bøger, taget på visit og skrevet blog…

Måske specialet bliver hurtigere frem, hvis jeg fra nu af har en aftale med mig selv om at jeg først læser/datanørder/skriver, og så bagefter har fri leg?

The last week has made something very clear to me… I’m exceedingly good at procastination. Really very impressivly good. Especially when I should read difficult economic articles or learn to use a statistics programme, which doesn’t care to do as I want it to. Suddenly I manage to hang pictures, wash clothes (ok, I do that even when I don’t have to read), clean and clear the strangest places, knit, read fun books, go visiting, and write blog posts…

Maybe my thesis will be finished sooner, if I from now on has an agreement with myself that I first read/work with data/write, and then afterwards play?