Det må hellere blive til en kort opsummering på sidste års strik. Der blev strikket meget, mere end nogensinde før. Men hjalp det på lagermængden… ikke det fjerneste, i hvert fald ikke hvis jeg mener hjalp som i reducerede-den-uhyggelige-men-skønne-mængde-garn-på-matriklen.

A short summary of last years knit seems to be in place. I knit a lot last year, more than ever before. But it didn’t show much in my stash… or rather, it showed, but in the wrong direction.

Jeg blev færdig med 62 projekter i 2009. Af de mere imponerende delmængder kan nævnes bl.a. 25 par voksensokker, 3 voksensweatre, 5 børnesweatre og 5 halstørklæder.

I finished 62 projects in 2009. I’m rather proud of the 25 pairs of adult’s socks, the 3 adult’s sweaters, the 5 children’s sweaters, and the 5 scarves, which make up a good part of the total.

Jeg brugte 6630 g, smed 108 g ud og forærede 1670 g væk. På den anden side købte jeg 5384 g, jeg spandt 889 g, jeg fik 3423 g i gave og 4119 g til design eller ordrestrik. Det vil sige at regnskabet ser sådan ud: ind=13815 g, ud=8408 g, dvs. en nettoforøgelse af lageret med 5407 g…. ikke ligefrem den lagernedgang jeg så frem til! Men i det mindste brugte jeg mere garn, end jeg købte.

I used 6630 g yarn in knitting and crocheting. I binned 108 g, and gave away 1670 g. On the other hand, I bought 5384 g, spun 889 g, got 3423 g as presents and 4119 for design or order knitting. This all means that the final account looks like this: In=13815 g, Out=8408 g, which means a net increase of the stash of 5407 g… not exactly the stash reduction I had in mind. But at least I used up more yarn than I bought… that has to count for something.

Jeg fortsætter lagerovervågningen med samme principper som sidste år, dvs. alt der går ind og alt der går ud tælles med. Et delmål bliver at strikke noget af det ældste garn op. Det, der bare har fået lov til at ligge indtil videre.

I will continue the surveyance of the the stash using the same principles as last year. That is, all that goes in count and all that leaves count. A goal will be to knit with some of the oldest yarn, the stuff that has just been allowed to lie in the deep stash for now.