randi1

Det var en god dag i går. Først et spændende og lærerigt kursus på arbejdet, så en stille og fin strikkestund hos Rasmilla, og endelig mødtes jeg med CPH Knitwork om aftenen. Vi spiste en dejlig middag og var derefter til et endnu dejligere strikkecafe/foredrag med den færøske textildesigner Randi Samsonsen, der netop nu udstiller på Nordatlantisk Brygge.

It was a good day yesterday. First I attended a good workshop, then I had a quiet and peaceful time knitting at Rasmilla, and finally I met with CPH Knitwork in the evening. We had a lovely dinner, and then attended an even lovelier knit cafe/talk with the faroese textile designer Randi Samsonsen, who has an exhibition at North Atlantic Brygge just now.

randi2

Randi fortalte levende og meget sødt om sin glæde ved udstillingsrummets råhed, om sin søgen efter inspiration, om inspirationen i den følelse af rodløshed, der fulgte efter hun flyttede tilbage til Færøerne. Hun fortalte om sin arbejdsprocess, hvor hun tager en masse billeder og leger med fokus og motiv og bagefter analyserer, hvad billederne siger hende. Derefter leger hun med materialer og teknikker og strikker og hækler og broderer en helt fantastisk mængde prøver for at se, hvad former og udtryk og farver giver. Hun forklarede, hvordan hun også tit lagde de forskellige prøver op af hinanden for at se, hvordan de spillede sammen. Randi fortalte, hvordan den drivende inspiration i denne udstilling var naturen, stenen, luften, fuglen på Færøerne – det der flyver, løsrevet gennem luften.

Randi talked sweetly and openly about her joy in the exhibition space’s raw walls, about her search for inspiration, about the inspiration from the feeling of free fall, which followed her moving back to the Faroe Islands. She talked about her work proces, where she takes a lot of pictures and plays with focus and motif and afterwards analyses, what the pictures tell her. Then she plays with materials and techniques and knit and crochet and embroider a rather astounding stack of swatches to see what shapes, colours, textures, etc. gives her. She explained how she often puts swatches together to see how the different textures plays off each other. Randi told us, that the driving inspiration in the exhibition was the nature, the rock, the air, the birds of the Faroes – and that which flies, loosely through the air.

randi3

Der var noget fascinerende ved en kunstudstilling, som man må pille ved (vi fik i hvert fald lov i går – det er ikke sikkert, man må til hverdag). Randi fortalte, sådan at jeg levende så hendes inspiration i værkerne. Som den døde sule, hvis mange teksturer og knopper og farver tydeligt gik igennen flere af værkerne. Eller som lavvæksten på stenene, der er uendelig lang tid om at vokse frem, og som både er rodet og ordnet på samme tid.

There is something fascinating by an art exhibition, where you can feel the art works (at least, we got to touch them – I don’t know if you’re allowed to do that normally). Randi talked so I saw her inspiration in her art. Like the dead fulmar, whose many textures and pimples and colours were clear in many of the works. Or like the rocks with it’s shapes and growths, which are so delicate and long in growing, and which are both structured and random at the same time.

randi4

Hun havde sin skitsebog og alle sine strikkeprøver med. Som strikdesigner følte jeg mig meget heldig sådan at kunne se og mærke en andens arbejde og tanker og på den måde få inspiration til noget af det, som jeg selv går og leger med. Inspirationen var ikke nødvendigvis direkte, men mere en ide om at lege mere med sammensætninger. Jeg gik derfra med lysten (og modet) til at prøve mere og til bare at lege og se hvad der sker, i stedet for at arbejde udfra en klar forestilling om, hvad det skal være på forhånd.

She had brought her sketch book and all her swatches. As a knit designer I felt privileged to be able to see and feel another designer’s thoughts and from that retrieve some inspiration for the things I myself work with. The inspiration wasn’t necessarily direct, but more an inspiration to play more with compositions and mixes. I went home with a willingness (and perhaps courage) to try more and just to play and see what happens, instead of working with a fixed notion of what something is supposed to be.

randi5

Udstillingen “Der er noget i luften” løber fra d. 17. august til d. 20. oktober på Nordatlantisk Brygge. Det er klart et besøg værd.

The exhibition “There is something in the air” runs from August 17th og October 20th on North Atlantic Brygge in Copenhagen. I can absolutely recommend a visit.