Nu handlede sidste post jo om et højdepunkt, nemlig et vellykket og tilfredsstillende design. Men min strikketilværelse er nogle gange konfliktfyldt, ikke mindst når strikkeren Karen kommer op at slås med designeren Karen.

Jeg har et fuldtidsjob, der på ingen måde handler om strik, jeg har en dejlig mand og to små børn, og jeg vil egentlig også gerne ud og motionere cyklen en gang imellem. Det efterlader ikke specielt meget strikketid (med mindre man ofrer nattesøvnen, hvilket jeg prøver at holde igen med), og så er det at konflikten kommer, for jeg har jo også en lille selvstændig virksomhed, hvor jeg er strikdesigner. Er det vigtigere for mig at sørge for at skabe og sælge designs end at strikke bare for hyggens og lystens skyld?

Jeg er med i et rigtig godt netværk, der tæller en masse inspirerende mennesker, som alle sammen har strik som deres primære levevej. Det kan være ret så svært at huske, at det ikke er min primære levevej, når jeg sidder der og tænker “hold da op, hvor når de meget – hvorfor får jeg ikke produceret mere?”. På den anden side er der så de gange, hvor jeg sidder og tørstrikker og surfer rundt på Ravelry og ser den ene dejlige trøje efter den anden, alle sammen ting som jeg rigtig gerne vil strikke til mig selv, men som ville betyde at den sparsomme strikketid ikke gik til virksomheden, men til hyggen (som også er god, men ikke særlig produktiv).  Der er stadig kun 24 timer i døgnet, og det er kun et fåtal af dem, der er til strik hos mig.

Den samme konflikt går egentlig også igen mht. syning og bloglæsning, og nogle gange vinder designeren, andre gange vinder hyggepersonen. Det kan ikke siges, at jeg har fundet en egentlig balance, og nogle gange bliver det for meget og jeg smider det hele over i et hjørne og prøver at lade som om, at jeg ikke mente det seriøst med den virksomhed – men det gør jeg jo. Jeg vil gerne, men jeg vil også gerne bare nyde strikningen.

Måske handler noget af min følelse af konflikt om, at jeg stadig tror, at jeg er en strikker, der også designer lidt? Måske skulle jeg i stedet arbejde for, at jeg er en designer, der nogle gange strikker hyggeting? Måske burde jeg være mere seriøs og tro på mig selv? Jeg føler, at jeg har taget det første skridt på vejen med denne lidt navlepillende blogpost, det hjælper nogle gange at sige tingene højt (eller skrive dem på sin blog). Som afslutning kan jeg jo passende vise et par strikkeprøver på nogle af de næste designs, som jeg arbejder på (godt nok tidligere vist på Instagram).

IMG_2410

My last post was about a knitting highlight, a design succes. But my knitting life is often somewhat conflicted as the knitter Karen vies for time against the designer Karen.

I have a full time job, which in no way relates to knitting, I have a wonderful husband and two young children, and I rather like it when I make time for a bike ride once in a while. That doesn’t leave much time for knitting (unless you sacrifice sleep, which I really try not to), and then the conflict arrives, because I do have a little business, where I am a knitting designer. But is it more important for me to create and sell designs than just to knit for fun and relaxation?

I am a member of a really wonderful network with a lot of inspirering people, who all have knitting (or related works) as their primary work. It can be really hard to remember that I have another primary work, especially as I sit at a meeting with a nagging feeling of “oh my, they have a lot of really cool projects going on – and how many things they have managed since last time – why can’t I do as much?”. On the other hand, there comes the times when I sit and dry knit and surf on Ravelry and look at all the wonderful sweaters (and other stuff) that I’d really, really love to knit, but which would mean that the rather sparse allotment of knitting time would diverge from my business to pure hobby time (which is relaxing, but not as productive). There are still only 24 hours in a day, and only a couple of those can be knit related in my current life.

I feel the same conflict with regard to sewing, blog reading, and even reading normal books. Sometimes the designer wins, other times the champion of relaxation wins. I can’t say, I’ve found a balance yet, and sometimes it all gets too much and I mentally throw it all into the corner and hides from the fact that I have a business by reading bad romatic novels on my iPad. But I do have a business, and I do want to go somewhere with it. But I also want to enjoy and relax with my knitting.

Perhaps some of the conflict comes from my remaining belief that I’m a knitter, who does a bit of designing? Perhaps I need to work with that attitude and change it to the fact that I’m a designer, who also likes to knit for relaxation? Maybe I need to be more serious and believe in myself and the business I’ve started? I feel like I’ve taken the first baby steps on the road to that with this rather self-centered post. It helps saying suchs thoughts out loud (or writing them on your blog for all to see). As a compensation for reading through all of this, I offer a picture of a couple of swatches of the next couple of designs I’m working on (though previously seen on Instagram).