You are currently browsing the tag archive for the ‘julekalenderalong’ tag.

Det begynder at være en ret hyggelig morgentradition, sådan at lægge en post ud med dagens motiv. Men det kræver selvfølgelig, at jeg er blevet færdig med dagens tal senest eftermiddagen inden (mens der stadig er lys til at tage et ordenligt billede). Jeg er heldigvis på forkant endnu, så traditionen kan endnu opretholdes.

The posting of the picture of the day’s number is beginning to feel like a wonderful little morning tradition. Of course it means I have to finish the embroidery on said number at lastest the afternoon prior (while there is still light enough to take a decent photograph). Luckily, I’m still ahead of things, so the tradition is able to continue for now.

Indtil videre går det jo godt, men jeg har på fornemmelsen, jeg kan få problemer, når jeg når til de tocifrede tal.

So far all goes well, but I have a nagging feeling that I may get into trouble, when I reach the numbers from 10 and up.

2-tallet blev færdigt i går, så nu har jeg klaret 2 dage i træk. Er helt stolt 😉

The number 2 was finished yesterday, so now I’ve managed 2 days in a row. Am pretty proud 😉

Måske jeg kan blive færdig med alt broderiet på kalenderen i løbet af julemåneden? Jeg vil i hvert fald gøre forsøget. Her er motivet for 1. december.

Perhaps I can finish the embroidery on the calendar during the Christmas month? I will try to manage it. Here’s the motif for December 1st.

MM og jeg var i kælderen i går og fandt den store kasse med julepynt frem, så nu er der et par nisser hist og her, lidt lys på altanen og en troldegren med pynt i vinduet. Sådan blev første søndag i advent fejret med pynt, levende lys og lune æbleskiver.

MM and I dug out the big box of Christmas decorations from the cellar yesterday and proceeded to put up a few gnomes, some lights for the balcony and a branch with stars and hearts in the window. Thus we celebrated first Sunday in advent with decorations, lit candels and a hot dessert.

I kassen fandt vi også min nødplan i fald MMs kalender ikke blev færdig, nemlig min gamle kalender, som min fars moster broderede til mig  til min første jul tilbage i 1983. Den hænger nu og er klar til MMs gaver, for hans egen kalender er ikke færdig endnu. Jeg tror, at det måske var lykkedes, hvis efterfødselsforløbet havde været et andet, men det er jo svært at sige. I hvert fald føler jeg ingen skam over at bruge denne nødløsning. Og så kan jeg jo bare have som målsætning, at begge drenge skal have færdige kalendere til næste år (og igen kan jeg hygge mig med at brodere løs sammen med flere andre).

I also knew that my emergency substitution for MMs advent calendar was to be found in said box. It is my own advent calendar, which my fathers aunt (his mother’s sister) made for me for my first Christmas back in 1983. It now hangs ready for MMs presents, as his own calendar isn’t quite finished yet. I still believe that I might have managed to finish it, if the first month of LBs life had been kinder to me, but it is hard to tell. In any case, I’m far from feeling ashamed of utilizing this possibility of substitution. And then my goal for next year can be to finish advent calendars for both my sons (in any case I won’t be the only one embroidering another calendar).

 

Det føles passende at vise et billede af, hvor langt jeg faktisk nåede, inden realitetssansen for alvor satte ind. Billederne viser status fra sidste post d. 24. oktober, dvs. lige før LB, og det andet billede viser status af i dag d. 28. november. Alle tallene er færdige, og en del af de øvrige motiver er også klaret, men det sidste kan dog ikke klares inden torsdag.

It feels appropriate to show how far I managed to get before common sense finally took hold. The pictures show the state of progress on October 24th, just before LBs birth, and on November 28th, today. All the numbers are done, and several of the other images are also finished, but however hard I work, I won’t be able to embroider the rest before Thursday.

Barselsbroderi giver resultat. I hvert fald er tanken om at nå i mål med julekalenderen ikke helt så urimelig. Jeg er blevet færdig med alt broderiet i én af talfarverne, den mørkeste blå i tallene. Det er også blevet til en hel del med den lyse, og så må jeg indrømme, at jeg har snydt og underholdt mig med lidt broderi af sne og enkelte detaljer hist og her, når alt det blå blev for meget.Det er en rigtig god følelse, at alle tallene nu er påbegyndt og markeret på stramajen. Pludselig er projektet blevet mere overskueligt.

Embroidery while on maternaty leave is something that gives results. At least my thoughts of finishing this advent calendar in time don’t sound quite so outrageous anymore. I’ve finished all the embroidery with one of the blues for the numbers, the darker one, which is used for the bottom of the numbers. I’ve also made quite a bit of progress with the lighter blue, and then I have to admit that I’ve entertained myself by cheating on the blues and doing a bit of snow and colour details here and there… sometimes the blue would be too much. It feels very good to have begun all the numbers and have set them down on the fabric. Suddenly it seems doable.

Det er ved at være et stykke tid siden, jeg sidst holdt status over julekalderbroderiprojektet, og det er der egentlig god grund til. For jeg har ikke fået broderet særlig meget på det siden sidst. Men med efterårets komme er det svært at komme udenom, at julemåneden nærmer sig, og hvis der skal være nogen som helst chance for at få den færdig til brug i denne sæson, skal der fokuseres noget mere. Jeg har bestemt mig for, at prøve at få alle tallene færdige først, for så bliver det måske lidt mere overskueligt. Så lige nu broderer jeg med de to blå farver i løbet af dagens lyse timer… når mørket så sænker sig, giver jeg mig selv lov til at strikke, for broderi på blå baggrund er ikke skabt til efterårsmørket.

It has been quite a while since I last gave an update on the advent calendar embroidery project, and with good reason since I haven’t made much progress since last. But as the autumn has arrived and the days are shorter, it is beginning to be difficult to deny that Christmas season is comming. If there is to be any likelihood of finishing the calendar in time for this December, I need to focus a bit more. I’ve decided to try to finish all the numbers first, so I’m working with two blue shades during the daylight hours… when the darkness has settled, I permit myself some knitting time, as embroidery with blue on dark blue backing isn’t that easy in the evening.

Modsat flere andre er jeg ikke færdig med MMs julekalender endnu, men det går fremad. Der er intet som en St.Bededagsferie tilbragt i senge med lungebetændelse, der giver skred i tingene (det var stort set det eneste jeg kunne overkomme at lave), så jeg er langsomt ved at indhente den tænkte tidsplan.

I dag vil jeg tage på en lille udflugt og hente nogle af de sidste forsyninger der mangler (flere farver og et ophæng), og så vil jeg fokusere på at få nogle flere af motiverne helt færdige med al detaljesyningen.

Unlike several others the Christmas calendar I’m making for MM isn’t done, nor even close to being so, but progress can be detected. There’s nothing quite like spending a little week in bed with pneumonia for getting progress (it was the only thing I was able to do), so I’m slowing getting back on track.

Today I’ll go for a little excursion to get some of the last things for the calendar (more colours and the hanger) and then I’ll focus on fully finishing some more numbers with all the tiny detail stitching.

Bare en hurtig opdatering af, hvordan det går med mit broderi i julekalenderbroderialongen. I dag er første dag siden december, jeg har broderet på det, og heldigvis går det tjept fremad, når jeg endelig sidder med det. Jeg er kommet en smule længere end billedet viser, men jeg var nødt til at udnytte dagslyset, da det var der.

Just a quick update on how my embroidery for the christmas-advent-calendar-along is doing. Today is the first day I’ve embroidered on it since December, but luckily I get a reasonable progress once I actually sit down to it. I’ve gotten a bit further than the picture shows, but I had to take advantage of the daylight when it was there.

November endte med at være en flittig broderimåned. I hvert fald kom jeg ganske langt på pakkekalenderen til MM. Mit eneste problem lige nu er, at jeg tror, at tallene skulle have være placeret lidt tættere på midten. Men nu er det altså for sent at lave om, for jeg piller i hvert fald ikke 2½ tal op igen!

November turned out quite productively embroidery-wise. I at least saw quite a lot of progess on the advent calendar for MM. My only problem at this moment is the nagging feeling that I should have placed the numbers closer together. But alas, it is now too late to redo, as I certainly won’t pick out 2½ numbers I have already done!

Lykkefanten on Instagram

I’m twittering

Find me on Ravelry as Lykkefanten

Copyright

This page is protected by copyright. Please do not use materials without my permission.

I respect other designer's copyrights and will not break them by copying or distributing patterns. Please do not ask me to.