You are currently browsing the tag archive for the ‘julekalenderalong’ tag.

Tænk en gang, jeg nåede hele vejen i mål! Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde vil stille an med sådan en mission igen, for der er godt nok gået mange timer fra alle mulige andre decemberting. Men det er en god og rar følelse… broderiet er færdigt! Jeg siger mange, mange tak for alle opmuntringerne, uden dem var jeg nok ikke nået hele vejen. Glædelig jul ønskes I alle fra mig og mine.

Would you believe it, I made it all the way! I am not sure I ever will attempt anything like this again, because more hours than I care to admit have gone into this project and have thus been taken from a multitude of other December related things. But it is a good and wonderful feeling… the embroidery is done! Many, many thank yous for all the lovely comments, without which I wouldn’t have made it to today. I wish you all a very merry Christmas.

Lige ved og næsten! Tænk en gang, nu mangler jeg bare 24, og det tror jeg, jeg når inden dagslyset er væk i dag. Det er nemlig min deadline, for der er ingen grund til at tro, at jeg kan nå noget i morgen… jeg har egentlig heller ikke lyst, for der skal jeg bare være sammen med hele min dejlige familie og lege og hygge og spise mig halvt kvæstet i lækker julemad (ellers er det jo ikke rigtig jul). Det er så dejligt, at I har heppet så meget på mig, for det har hjulpet mig til at blive ved, også selvom det af og til så en kende urealistisk ud (i hvert fald i min ende af tingene).

Almost there! Would you believe that I only lack number 24? I’m positive that I’ll get that done before daylight is gone today. That is my deadline, as there is no reason to believe anything will be done tomorrow… I don’t feel like doing embroidery tomorrow either. Tomorrow is for being with my family and enjoying the holiday, playing and laughing and eating more good food that is good for me (otherwise it isn’t really Christmas). Thank you all for cheering me on, it has helped me more than I can say, especially on the days, where it looked rather unrealistic (at least in my neck of the woods).

Mentalt går omkvædet lige nu på “jeg tror, jeg kan, jeg tror, jeg kan, jeg tror, jeg kan…” og faktisk tror jeg på projektet nu, for dagens tal var det der manglede allermest, og alligevel nåede jeg det.

Mentally the refain is on the theme of “I think, I can, I think, I can, I think, I can…” and actually, I do think I’ll be able to finish this project on time, as today’s number was the one with most work left to do… and I still made it.

Så mangler der kun 3 tal… samt julehygge med MM, de sidste julemadsindkøb, togture og passende afsyngning af “Kender du den om Rudolf” som MM har lært at synge i børnehaven.

Only 3 more numbers to go… and  to finish while playing with MM, buying the last things for the Christmas food, riding trains and suitably singing “Rudolf the red nosed reindeer”, which MM has learned to sing in kindergarden.

Så ramte vi tyverne, og de broderede tal følger stadig med. Jeg mangler kun fire mere… det er næsten ikke til at fatte. Til gengæld kan jeg også mærke, at tiden til lange broderisessioner svinder hastigt i julens andre gøremål, så der skal koncentreres for at nå helt i mål. Derfor kun en kort post i dag… jeg skal hen og fattte nålen.

And thus we hit the twenties, and the embroidered numbers still keep up. I only lack four more… it is hardly believable. This far into the Christmas days it is getting harder to steal time for lengthy embroidering sessions as the other tasks of Christmas are lining up, so I need to buckle down to get all the way to the finish line. Therefore this short post today… I’m going to pick up the needle now.

Mønsteret til kalenderen kræver mange farver, rigtig mange farver. Det opdagede jeg først, da jeg var et par tal inde i arbejdet. Nogle af farverne skal kun bruges til et enkelt sting på et af tallene! Da jeg fandt ud af, hvad det var, jeg var begyndt på lavede jeg en oversigt over, hvor mange tal, en given farve skulle bruges til. Nogle af de farver, som kun skulle bruges på et enkelt tal er så blevet skiftet ud med farver, jeg allerede havde. Det betyder, at enkelte af tallene ikke ser lidt anderledes ud end meningen, men jeg er meget godt tilfreds alligevel. 19-tallet er det tal, hvor der er skiftet mest ud. Fire af farverne er skiftet ud med nogle, jeg havde i forvejen, så englene har fået lidt mørkere hår, end det var meningen. Jeg har også valgt at sy detaljestingene på glorierne og stjernerne med guldtråd i stedet for sort. Den beslutning er jeg nu meget godt tilfreds med. Det er også det tal, hvor jeg har lavet flest fejl, men jeg vælger at tro, at det kun er mig, der kan se dem, for jeg retter dem ikke!

The pattern for the calendar requires a lot of different colours. I only found this out after I’d worked a couple of the numbers. Some of the colours are only required for one single stitch in one of the numbers. When I found out, what I’d gotten myself into, I made a list of the colours and the times they were used in the numbers. Some of the colours, which were only used for one single number has then been replaced with colours used in several other places. That means that a couple of the numbers don’t quite look the way they are supposed, but I’m pretty happy anyway. Number 19 is the number with most replacements. Four of the colours have been replaced, which among other things mean that the angels have darker hair. I’ve also chosen to sew the detail on the halos and stars with gold instead of black, and I’m pretty happy with that decision. It is also the number with the most errors in the embroidery, but I’m choosing to believe that it’s only me, who can spot them, so I’m not redoing it!

Det er jo et opmuntrende resultat, der er kommet af min lille spørgerunde i går. De fleste tror på, at jeg klarer den hele vejen og får færdiggjort alle 24 tal. Derudover er der et par enkelte (måske realister), der tror, jeg når til en af de sidste dage. Nu må vi se, hvad resultatet bliver, men jeg er da glad for støtten, og den kan bruges til at holde gejsten oppe. Dagens motiv er faktisk muligvis min favorit. Der er noget med de fine kristtjørnblade og -bær og de to små mejser, som jeg har svært ved at stå for. Jeg gad vide, hvilket motiv, der ender med at blive MMs favorit.

The result from the little poll yesterday is very encouraging. Most of you believe that I will go all the way and finish all 24 numbers. There are also a couple (perhaps realists), who believe I’ll get as far as one of the last days. We’ll have to see, what the result ends up being, but I am very grateful for the support, which will help me continue with good cheer. Today’s number is actually my favorite. Something about the small holly leaves and berries and the two little birds are utterly charming to me. I wonder, which number will end up being MM’s favorite.

Ja, ja, jeg har ikke opgivet endnu. Endnu en gang måtte jeg bare vente på ordenligt dagslys og et øjebliks fred fra MM og LB og diverse julegøremål. Jeg håber stadig, at jeg klarer den hele vejen, men jeg er lidt i tvivl. En del af de sidste tal mangler ganske meget, og det er ikke bare detaljer, der skal sys. Så for at fornøje mig og holde mig fast på målet ville jeg være glad, hvis I giver jeres ærlige mening tilkende i det lille spørgeskema herunder. Kan jeg mon gøre det (især når man tænker på at vi får gæster 4 gange indenfor den næste uge, og at vi holder juleaften et andet sted end hjemme)?

Well, I haven’t given up yet. Once more I just had to wait for proper daylight and a moments respite from MM and LB and whatever task this Christmas has thrown at me. I still hope I’m going to make it all the way, but I’m in doubt. Several of the remaining numbers need quite a lot of sewing, not just details. So to keep me entertained and fixed on target, I’d love to have you give your honest oppinion in the little poll below. Will I be able to do it? (Especially considering that we’re having guest over 4 times in the coming week, and that we’ll be spending Christmas Eve away from home)

Jeg er så småt begyndt at overveje, hvordan jeg skal montere julekalenderen. Der skal selvfølgelig også lige syes ringe på, og skal de mon sidde lige ud for tallet eller oppe eller nede? Måske skulle jeg lige blive færdig med broderiet først, men det er svært ikke at tænke fremad på næste projekt (eller et af alle de andre igangværende) og drømme sig færdig med kalenderen.

I’ve started considering how to finish off the advent calendar, that is with regard to backing and hanging and such. Of course, I also need to sew on rings next to the numbers, and where should they be placed? Centrered or up or down? Perhaps I should finish the embroidery first, but I’m having a hard time not thinking forward to the next project (or some of all my other work-in-progress) and dream of a finished calendar.

Det begynder at føles en anelse ensformigt, sådan kun at vise broderede juletal frem dag efter dag. Men der er altså ikke tid til ret meget andet, hvis jeg skal nå at få dagens (typisk morgendagens) tal færdig til tiden. Jeg ved ikke helt, hvad det er der holder mig fast på projektet lige nu… det føles mest som pligt, men på den anden side er det også ret skønt, hver dag at nå et tal nærmere færdiggørelsen. Og nu har jeg så også en lovet selvbelønning til at holde mig i gang, for man må jo ikke belønne sig selv, hvis man ikke når helt i mål. Nå, men dag 15 er også klaret!

It has begun to feel rather tedious to post about embroidered Christmas numbers day after day. But there are not that many minutes left of the crafting time, when I have to finish the number of the day (or rather of the next day, usually) in time. I don’t quite know what keeps me on track with this project right now… it feels mostly like a duty, but on the other hand, it is rather wonderful to get a number nearer completion each day. And now I also have the promised self-reward to keep me going, because I don’t get to pamper myself, if I don’t make it all the way to the finish. Oh well, at least day 15 is also done!

Find me on Ravelry as Lykkefanten

I have more than 100 patterns available on Ravelry.

Nerven Shawl pattern - buy now on Ravelry
Pearl Sisters Sweater pattern - buy now on Ravelry
Balance Shawl pattern - buy now on Ravelry

Copyright

This page is protected by copyright. Please do not use materials without my permission.

I respect other designer's copyrights and will not break them by copying or distributing patterns. Please do not ask me to.