You are currently browsing the tag archive for the ‘christmas’ tag.

Glædelig jul alle sammen. Jeg håber, at I alle har en skøn højtid, hvad enten den er koncentreret om juleaften eller juledag – eller alle dagene i perioden.

Vores juleaften var skøn og fredelig, energifyldt (med to drenge er det svært andet) og stille, smuk og hyggelig. Her julemorgen er fokus på at lege – med garn (for mit vedkommende), bøger (Magens store hobby) og Lego (LB og MM bygger løs) – den absolut perfekte måde at nyde juledagsfreden på.

Jeg håber, at I også nyder det derude.

Merry Christmas to you all. I hope that you all have a wonderful Holiday time, whether it is concentrated around Christmas Eve, Christmas Day or any other (or all) days.

Our Christmas Eve was wonderful! Beautiful and peaceful, filled with joy and energy (it’s difficult not to be, when we’ve got two happy and energy filled boys), filled with song and food and family. This morning we have all the time in the world to play – with yarn (that would be me), with books (the Mate’s great joy) and with Lego (both boys are happily building their gifts) – an absolutely perfect way to enjoy the peace of the season.

I hope that you enjoy your days out there.

img_2620

Det er december (jeg tror næppe, at jeg er alene om denne erkendelse, men måske mere alene i at være overrasket?). Der er godt gang i de sociale aktiviteter, hemmelighedskræmmerier, nissedril, god mad og almindelig hverdagstravlhed. Her i huset holder vi meget af december, men det er også en hård måned.

It is December (I don’t think, I’m alone in this realisation, but perhaps alone in being surprised?). There is full swing in the social calendar, the secret and not so secret stuff, Christmas build up (and high expectations from the kids), good food, and normal everyday being busy. In this house, we really love December, but it’s also always a challenge.

dsc06890

En måde at kapere de mange ting er at kaste sig over noget strik. Tilbage i november nåede jeg omkring [g]uld’s pop-up butik i København – rene lækkerier så langt øjet (og lokalet) rakte. Jeg fik kriblen i fingrene og kom hjem med en lille bunke skatte, som nu er i gang med at blive omsat til en nissehue af den mere afdæmpede slags. Jeg glæder mig meget til at se om den strikkede virkelighed kommer til at ligne den ide, jeg går rundt med i hovedet. Men sådan er det ofte med strik og nye design. Desuden er den sjov at strikke og absolut afslappende i denne hektiske måned.

One way to cope with all this is to dive into some (new) knitting. Back in November, I managed to swing by [g]uld’s pop-up store in Copenhagen – pure luxury in every corner of the room. I got the well known designer’s itch, and it resulted in me coming home with a little pile of treasures, which I’m now turning into a Christmas elf hat of the more subtle kind. I’m really looking forward to whether the knitted reality will look anything like the idea, I have in my head. But that’s normal with knitting and new designs. Besides, it’s great fun to knit and quite soothing in this whirlwind of a month.

DSC04250

Jeg er en stor fan af bloggen Epbot, hvor Jen viser skønne sider af nørdethed og kreativitet – bl.a. via rigtig gode tutorials. En af de tutorials, jeg gerne har ville afprøve, er hendes julekugle-luftballoner. Det har jeg så prøvet i år – og fordi jeg har brugt nogle andre ting og metoder, så tænkte jeg, at jeg ville vise min version her på bloggen.

I’m a big fan of Epbot, where Jen shows of amazing crafting and nerdy skills especially in her tutorials. There is especially one tutorial, which I’ve been itching to try – her mini hot air balloons. This year I’ve made a little fleet of miniature ballons – and as my materials and approach differs slightly from Jen’s, I decided to show my version on the blog.

DSC04224

Materialer: Mini julekugler (ca. 3 cm i diameter) af glas, sølv smykkewire, glasperler, mini limpistol (den må ikke have for stort mundstykke), sandpapir, bidetang, sølvtush.

Materials: Miniature glas ornaments (approximately 1 inch in diameter), silver jewelry wire, glas beads, mini hot glue gun (the nozzle needs to be pretty small), sand paper, wire cutter, and a silver pen.

DSC04225

Først skiller du julekuglerne ad. Gem alle stykkerne, da de bliver genbrugt.

First dismantle the ornaments. Save all the pieces, as they will be reused.

DSC04227

Klip de lange ben af øjet, og pres det sammen til et smallere øje. Klip stykker af smykkewiren – jeg brugte stykker, der ca. var 2 cm lange. Du skal bruge 4 stykker pr. ballon.

Cut off the long legs on the hanger, and press the eye of the hanger together, so it’s narrower. Cut pieces of jewelry wire – I used pieces about 3/4 inch long. You will need 4 pieces per balloon.

DSC04229

Brug sandpapiret til at ridse lidt i bunden af kuglen (der bliver til toppen), så limen kan sidde bedre fast. Slib også gerne lidt på halsen, hvor du skal lime senere. Sæt en dråbe lim på “toppen” af ballonen og sæt øjet fast i limen. Lim de 4 wirestykker fast i den lille metaltop, der kommer til at blive kurven på ballonen. Jeg fandt ud af, at det var nemmest at putte lim i den ene halvdel og sætte 2 wirestykker fast og så bagefter putte lidt mere lim i den anden side til de næste 2 stykker.

Use the sand paper to scorch the bottom of the ornament (which will become the top), so the glue sticks better to the surface. Sand down the neck of the ornament as well. Put a drop of glue on the “top” of the balloon and stick the wire eye into the glue. Glue the 4 jewelry wire pieces into the little metal top piece, which then becomes the basket. I found that the easiest was to fill glue in one side and stick 2 pieces in, then glue the other side for the 2 other pieces.

DSC04233

Sæt en lille glasperle på hver af wirestykkerne. Lim en ring rundt i halsen af glaskuglen, hvorefter du presser de 4 wirestykker op i limringen, så de sidder fast.

Put a little glas bead on each of the wire pieces. Place a ring of glue around the neck of the ornament, then press the 4 wire pieces into the glue, so they stick.

DSC04249

Tegn dekorationer på ballonen med sølvtushen (det kan også gøres før du limer, men jeg synes, det var nemmest bagefter). Du kan evt. også bruge en glimmertush eller glimmerlim eller lignende. Sæt et stykke sytråd i øjet og hæng din ballon op.

Draw decorations on the balloon with the silver pen (you can do that before beginning the glue work, but I found it was easier afterwards). You can also use glitter glue or pens or similar for decorations. Put a piece of thread through the eye and hang your balloon.

DSC04250

Både drengene og jeg er helt vilde med vores balloner og planlægger at nå at lave nogle stykker mere inden jul. Håber, at I kan lide dem, og tak til Jen for inspirationen.

Both the boys and I love our new fleet of balloons and plan to make several more before Christmas. I hope you all like them, and thank you so much to Jen for the inspiration.

Tænk en gang, jeg nåede hele vejen i mål! Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde vil stille an med sådan en mission igen, for der er godt nok gået mange timer fra alle mulige andre decemberting. Men det er en god og rar følelse… broderiet er færdigt! Jeg siger mange, mange tak for alle opmuntringerne, uden dem var jeg nok ikke nået hele vejen. Glædelig jul ønskes I alle fra mig og mine.

Would you believe it, I made it all the way! I am not sure I ever will attempt anything like this again, because more hours than I care to admit have gone into this project and have thus been taken from a multitude of other December related things. But it is a good and wonderful feeling… the embroidery is done! Many, many thank yous for all the lovely comments, without which I wouldn’t have made it to today. I wish you all a very merry Christmas.

Lige ved og næsten! Tænk en gang, nu mangler jeg bare 24, og det tror jeg, jeg når inden dagslyset er væk i dag. Det er nemlig min deadline, for der er ingen grund til at tro, at jeg kan nå noget i morgen… jeg har egentlig heller ikke lyst, for der skal jeg bare være sammen med hele min dejlige familie og lege og hygge og spise mig halvt kvæstet i lækker julemad (ellers er det jo ikke rigtig jul). Det er så dejligt, at I har heppet så meget på mig, for det har hjulpet mig til at blive ved, også selvom det af og til så en kende urealistisk ud (i hvert fald i min ende af tingene).

Almost there! Would you believe that I only lack number 24? I’m positive that I’ll get that done before daylight is gone today. That is my deadline, as there is no reason to believe anything will be done tomorrow… I don’t feel like doing embroidery tomorrow either. Tomorrow is for being with my family and enjoying the holiday, playing and laughing and eating more good food that is good for me (otherwise it isn’t really Christmas). Thank you all for cheering me on, it has helped me more than I can say, especially on the days, where it looked rather unrealistic (at least in my neck of the woods).

Mentalt går omkvædet lige nu på “jeg tror, jeg kan, jeg tror, jeg kan, jeg tror, jeg kan…” og faktisk tror jeg på projektet nu, for dagens tal var det der manglede allermest, og alligevel nåede jeg det.

Mentally the refain is on the theme of “I think, I can, I think, I can, I think, I can…” and actually, I do think I’ll be able to finish this project on time, as today’s number was the one with most work left to do… and I still made it.

Så mangler der kun 3 tal… samt julehygge med MM, de sidste julemadsindkøb, togture og passende afsyngning af “Kender du den om Rudolf” som MM har lært at synge i børnehaven.

Only 3 more numbers to go… and  to finish while playing with MM, buying the last things for the Christmas food, riding trains and suitably singing “Rudolf the red nosed reindeer”, which MM has learned to sing in kindergarden.

Så ramte vi tyverne, og de broderede tal følger stadig med. Jeg mangler kun fire mere… det er næsten ikke til at fatte. Til gengæld kan jeg også mærke, at tiden til lange broderisessioner svinder hastigt i julens andre gøremål, så der skal koncentreres for at nå helt i mål. Derfor kun en kort post i dag… jeg skal hen og fattte nålen.

And thus we hit the twenties, and the embroidered numbers still keep up. I only lack four more… it is hardly believable. This far into the Christmas days it is getting harder to steal time for lengthy embroidering sessions as the other tasks of Christmas are lining up, so I need to buckle down to get all the way to the finish line. Therefore this short post today… I’m going to pick up the needle now.

Mønsteret til kalenderen kræver mange farver, rigtig mange farver. Det opdagede jeg først, da jeg var et par tal inde i arbejdet. Nogle af farverne skal kun bruges til et enkelt sting på et af tallene! Da jeg fandt ud af, hvad det var, jeg var begyndt på lavede jeg en oversigt over, hvor mange tal, en given farve skulle bruges til. Nogle af de farver, som kun skulle bruges på et enkelt tal er så blevet skiftet ud med farver, jeg allerede havde. Det betyder, at enkelte af tallene ikke ser lidt anderledes ud end meningen, men jeg er meget godt tilfreds alligevel. 19-tallet er det tal, hvor der er skiftet mest ud. Fire af farverne er skiftet ud med nogle, jeg havde i forvejen, så englene har fået lidt mørkere hår, end det var meningen. Jeg har også valgt at sy detaljestingene på glorierne og stjernerne med guldtråd i stedet for sort. Den beslutning er jeg nu meget godt tilfreds med. Det er også det tal, hvor jeg har lavet flest fejl, men jeg vælger at tro, at det kun er mig, der kan se dem, for jeg retter dem ikke!

The pattern for the calendar requires a lot of different colours. I only found this out after I’d worked a couple of the numbers. Some of the colours are only required for one single stitch in one of the numbers. When I found out, what I’d gotten myself into, I made a list of the colours and the times they were used in the numbers. Some of the colours, which were only used for one single number has then been replaced with colours used in several other places. That means that a couple of the numbers don’t quite look the way they are supposed, but I’m pretty happy anyway. Number 19 is the number with most replacements. Four of the colours have been replaced, which among other things mean that the angels have darker hair. I’ve also chosen to sew the detail on the halos and stars with gold instead of black, and I’m pretty happy with that decision. It is also the number with the most errors in the embroidery, but I’m choosing to believe that it’s only me, who can spot them, so I’m not redoing it!

Det er jo et opmuntrende resultat, der er kommet af min lille spørgerunde i går. De fleste tror på, at jeg klarer den hele vejen og får færdiggjort alle 24 tal. Derudover er der et par enkelte (måske realister), der tror, jeg når til en af de sidste dage. Nu må vi se, hvad resultatet bliver, men jeg er da glad for støtten, og den kan bruges til at holde gejsten oppe. Dagens motiv er faktisk muligvis min favorit. Der er noget med de fine kristtjørnblade og -bær og de to små mejser, som jeg har svært ved at stå for. Jeg gad vide, hvilket motiv, der ender med at blive MMs favorit.

The result from the little poll yesterday is very encouraging. Most of you believe that I will go all the way and finish all 24 numbers. There are also a couple (perhaps realists), who believe I’ll get as far as one of the last days. We’ll have to see, what the result ends up being, but I am very grateful for the support, which will help me continue with good cheer. Today’s number is actually my favorite. Something about the small holly leaves and berries and the two little birds are utterly charming to me. I wonder, which number will end up being MM’s favorite.

Find me on Ravelry as Lykkefanten

I have more than 100 patterns available on Ravelry.

Nerven Shawl pattern - buy now on Ravelry
Pearl Sisters Sweater pattern - buy now on Ravelry
Balance Shawl pattern - buy now on Ravelry

Copyright

This page is protected by copyright. Please do not use materials without my permission.

I respect other designer's copyrights and will not break them by copying or distributing patterns. Please do not ask me to.