Hvis man tæller alt det sammen, som jeg går og ønsker/tænker at gøre, så kunne det faktisk godt gå hen at ramme de første par tusinde. Men i stedet for at drukne svømme rundt i havet af muligheder, vil jeg prøvet at ridse lidt ønsker op, som forhåbentlig bliver opfyldt i løbet af 2011. Listen er delt i de kreative og de “andre”.

If counting all the wishes/thoughts about what I’d like to do in the new year, the total may actually creep towards the couple of thousands. But instead of drowning swimming in the sea of opportunities, I will try to sketch out a few main wishes that will hopefully hold for 2011. The list are separated into two parts, the creative and the “other”.

De kreative / the creative

  1. Færdigøre alle de nuværende igangværende projekter. Hvis jeg ikke kan se mig blive færdig, eller har tabt lysten, skal de pilles op. Ingen af de nuværende 11 projekter skal stadig være på pindene ved indgangen til 2012. / Finish all my current wips. If a project does no longer seem possible, or if I have lost the desire for it, it needs to be frogged. None of the current 11 wips should still be on the needles at the start of 2012.
  2. Fokuser på sweatre til mig selv. Listen er lang. Dels har jeg gang i Miss Beezy, men på lageret ligger også garn og opskrifter til Lagune, Pine, Featherweight cardigan, Vivian, Overblik og Syren (og adskilligt mere). Jeg tror ikke på, at de alle kan blive færdige, men vil tage det som en sejr hvis to af dem (udover Beezy) er i skabet i løbet af året. / Focus on sweaters for myself. The list is long. I have Miss Beezy on the needles, but I have yarn and pattern in the stash for Lagune, Pine, Featherweight cardigan, Vivian, Overblik, and Syren (and several more to be honest). I don’t think all of them will be finished, but will accept it as a victory if at least two of them happen (besides Beezy) during the year.
  3. Skriv de “løse” opskrifter færdig og bliv ved med at designe. Det burde være en nem en, for jeg kan slet ikke lade være. Udfordringen ligger i at få skrevet opskrifterne færdig. / Write the “loose” patterns down and keep designing. It should be an easy one, as I simply cannot keep myself from designing. The challenge will be to finish the patterns.
  4. Slut året med en netto-afgang fra lageret! Jeg vil prøve den hårde version, der hedder “ingen spontane garnkøb”. Der er et par undtagelser, bl.a. udenlandsture (souvenirgarn er tilladt) og strikkefestival. Men ellers skal jeg se på lageret og bruge af det – det er jo der til samme formål. Hvis der mangler garn til et projekt, der ellers hovedsagligt er lagergarn, må jeg godt købe det. / End the year with a net reduction from the stash! I will try to implement the hard version, which is “no spontaneous yarn purchases”. There are a few exeptions, among these are trips abroad (souvenir yarn is allowed), and the knit festival. But other than that, I will try to look at my stash and use it – it is there for that purpose. If I need a little yarn to finish a project, which are mostly from stash yarn, I am allowed to buy the supplement.

De “andre” / the “other”

  1. Sørg for mere tid til mig selv – kreatid, motionstid, migtid! Det skal ikke gå op i arbejde eller familie hele tiden. / Make room for more time to myself – creative time, time for excersise, time for me! It shouldn’t all be work or family.
  2. Have løbet 10 km i et stræk i løbet af året! / Run 10 km in one go at one point during this year.
  3. Vær tilstede i det jeg gør, det være arbejde, leg med MM, cykelture eller andet. Det er et mål, som helt sikkert vil hjælpe mig i at finde balancen i livet som “voksen”. / Be present in whatever I am doing, either it be work, play, excersise or whatever. It is a goal, which undoubtely will help me finding a balance in life as an “adult”.

Overordnet er jeg positiv. De ovenstående er ikke restriktioner, men ønsker, og først og fremmest har jeg et ønske om at have det godt og være glad. Jeg tror, det nok skal lykkes!

I’m a pretty positive about this new year. The points above are not restrictions, but wishes, and first and foremost I have a wish to be happy and well. I think, it is doable!