Jeg tænker på snoninger for tiden. Jeg går og overvejer, om jeg tør tage springet og begynde at undervise i strik. En anden overvejelse er, hvad det i givet fald skal handle om. Jeg er (synes jeg selv) god til en hel del forskellige strikkemæssige ting, som sokker, fingervanter, dobbeltstrik, men en særlig ekspertise (og kærlighed) har jeg nok i snoninger.

Min umiddelbare ide er et begynderkursus, hvor man kan få forklaret de forskellige måder et snoningsdiagram kan se ud på (og der er mange) og forskellige måder, hvorpå snoninger kan laves, for eksempel med hjælpepind og uden. Når man skiller selv de mest komplicerede snoningsmønstre ad, er det jo ikke særlig vanskelige dele, de er opbygget af. Målet skulle så være, at deltagere kan gå hjem og overskue langt de fleste snoningsdiagrammer de måtte støde på. Er det mon for ambitiøst?

Jeg er gået i gang med at planlægge, hvad der skal være i et kompendie til sådan et kursus, og hvilket omfang det skal have. Det sværeste er egentlig at begrænse sig. Men der er lang vej endnu. Forhåbentlig kan jeg afholde det første kursus i foråret, mens jeg stadig har barsel, men nu må jeg jo se, hvad Lillebror viser sig at være for én, førend jeg lægger alt for vilde planer.

Hvilke ting synes I hører til på et begynderkursus i snoninger? Hvad kunne I tænke jer at lære, hvis I ikke kender/kendte til det at strikke snoninger? Er det overhovedet en brugbar idé? Mange spørgsmål hober sig op i mit hovede… svar eller gode råd vil blive modtaget med kyshånd og megen taknemmelighed.

Currently, I think a lot about cables. I am considering if I dare take the jump and begin teaching classes in knitting. Another consideration is what these classes should be about. I am (if I am to say so myself) rather good at many things in knitting, for example socks, fingerless gloves, and double knitting. But I have a special love for (and perhaps some skill in) knitting cables.

My current idea is a beginners course, where I would explain the many different ways a cable diagram may present itself in a pattern, and some of the different ways there are to knit cables (for example with and without a cable needle). When you take apart even the most complicated cables, the different pieces that make up the whole are all rather simple. The goal could be that the students would be able to go home and manage most cable patterns they encounter. I wonder if this is too ambitious.

I’ve started planning what would be needed in a teaching material for such a course, which things to explain and how much it should cover. I find the last most difficult, as it is hard to restrain myself. But there is still a long way to go. Hopefully I will be able to hold my first course in the spring, while I am still on maternaty leave, but I’d better wait and see what kind of baby Little Brother turns out to be before I dream up too many plans.

What do you think should be in a beginners course in cables? What would be good to learn if you’re starting out with this technique? Is it even a usable idea? Many questions are filling my head… answers or good advice will be welcomed with a hug and much gratitude.