You are currently browsing the tag archive for the ‘patchwork’ tag.

Min flirt med symaskinen er ved at udvikle sig til en fuldblods affære! Jeg har ikke kunne holde fingrene fra den og bunken af lækket stof, og strikkeprojekterne er blevet højt og flot overset, mens jeg har muntret mig. Det har gjort mig godt, for det er længe siden, jeg har været så kreativ-glad sådan helt ind i sjælen. Ahhhh stof-terapi!

My flirt with the sewing machine has turned into a full blown affair! I haven’t been able to keep my fingers to myself and have had to keep playing with the machine and the lovely pile of fabric, which grace my stash. My knitting projects have been totally ignored, while I’ve been having my fun. It has been good for me, as it is a long time since I’ve had this happy-creative feeling all the way in. Ahhhh… theraphy in fabrics!

Dagens færdige projekt er en pyntepude til sofaen. Endnu en gang har jeg kastet mig ud i en helt ny teknik, denne gang “string quilt block”. Jeg fulgte instruktionerne fra denne tutorial (dog er mine strimler generelt smallere, men det passer med at mine blokke også er mindre) hvilket virkede rigtig godt. Det er også første gang, jeg har prøvet at sy over papir – hedder det ikke at sy “på amerikansk”? Sjov metode, men det virker rigtig godt.

The finished project of today is a cushion for the sofa. Once more I have jumped into a new technique, this time the “string quilt block”. I followed the instructions from this tutorial (though my strips generally are narrower, which fits with my blocks being smaller) and it worked out really well. It is also the first time I have ever tried sewing over paper – I think it is called “Americal patchwork” here in Denmark. A fun method and one that works really well.

 

Bagsiden er også en historie værd. De to stykker overlapper hinanden, og jeg har føjet et stykke stof med hovedmotivet – det i diagonalerne på forsiden – ind som effekt. Jeg havde de helt perfekte knapper i mit lille knaplager, nemlig nogle søde små æbler. Knaphullerne er syet i hånden, for min maskine kan ikke ret meget mere end det helt basalet (hmmm… måske det er ved at være på tide at realisere drømmen om en lidt bedre maskine).

The back of the pillow is worth another history. The two pieces have a generous overlap, and I have added a piece of fabric with the “main pattern” – the one in the diagonals on the front – for effect. I also happened to have the absolutely perfect buttons in my tiny stash, a couple of sweet apples. The button holes are hand sewn, as my machine is unable to do anything that complicated (hmmm… I wonder if the time is coming to do something about the dream of a better sewing machine).

Puden måler 35 x 35 cm, og der er brugt 14 forskellige slags stof og 1 bånd (de lilla striber). De fleste af stofferne er købt i mine yndlingsstofpushere Speich Design og Fingerbøllet, men som et ægte patchwork projekt er der også rester fra en gammel skjorte, et gammelt gardin og bagsiden af en udtjent pude. Jeg har allerede gang i en pude mere i samme stoffer, men denne gang i log-cabin. Den er dog ikke kommet ret langt endnu.

The cushion measures 35 x 35 cm, and I have used 14 different fabrics and 1 ribbon (the purple stripes). Most of the fabric is bought in my favorite fabric pushers Speich Design and Fingerbøllet, but as a proper patchwork project the pillow also has remnants of an old shirt, an old curtain, and the back of a pillow, which had been used ’till it was in shreds. I have already started another cushion in the same fabrics, but this time utilising log-cabin. It isn’t much more than pieces of fabric strips yet, but it will get there soon enough.

Når jeg nu alligevel havde symaskinen fremme, kunne jeg ikke lade være med at lege lidt videre. Jeg har en enkelt bog om patchwork og quilts, den hedder “Vintage-style Quilts” og er rimelig god for en absolut begynder. Jeg prøvede metoden til log-cabin og fik en lille pude ud af det (den måler 12 x 12 cm). Hvad den kan bruges til, aner jeg ikke, for den er næsten for stor til en nålepude og absolut for lille til en almindelig pude… måske en dukkepude, men der er jo ingen piger med dukker i hjemmet.

As I already had set up the sewing machine yesterday, I couldn’t help myself but had to keep playing a bit. I own one book about patchwork and quilts called “Vintage-style Quilts“, which is a pretty good book for an absolute beginner. I tried out the technique for log-cabin and made this little pillow/cushion (it measures 12 cm squared). I have no idea, what I’m going to use it for, it is almost too large to be a pincushion and absolutely too small to be a proper cushion… perhaps it’s a dolls pillow, but we don’t have any girls in the doll-age nearby.

Jeg kan mærke, at omgangen med maskinen har givet mig blod på tanden. Næste projekt bliver et sæt giraf-sengetøj til MM, og så tror jeg der skal leges med log-cabin til en “rigtig” pude, eller måske til et lille quiltet tæppe.

The day of playing at the machine has given me a taste for it, and I can’t help but dreaming up more projects. The next project will be a set of bed-linen with giraffes for MM, and then I think I’ll try out more log-cabin for a “real” sofa cusion or perhaps for a little quilted blanket.

Efter tragedien med Hvirvelstrømmen har jeg haft brug for en lille strikkepause, og så er det jo meget passende, at jeg startede et nyt syprojekt op i weekenden (shyyy, det gælder ikke som et nyt projekt i bunken… det er jo ikke strik!). Jeg havde været i Lyngby en tur og var uforvarende kommet til at gå ind hos Speich Design… faaaaarligt sted, når man har penge på kontoen og trænger til afspredelse. Det blev til nogle papskabeloner, en patchworklimstift (genial opfindelse) og lidt ekstra stof som supplement til hjemmelageret.

Lørdag aften, da MM var blevet puttet, gik jeg i gang med stofbunker, saks og store planer. En hel del timer senere (ahhh, at være natteravn… det er for længe siden sidst) havde jeg 96 firkanter betrukket med stof og klar til at blive syet sammen i hånden. Jeg er nu færdig med de første 4 rækker, dvs. en tredjedel af tæppet, så det går skam fremad. Jeg aner stadig ikke, hvordan jeg skal bære mig ad med at quilte det, men den tid, den sorg. Det er i hvert fald hyggeligt at sidde og sætte de små stykker sammen lidt af gangen.

After the tragedy that is my Hvirvelstrøm cardigan, I have been in need of a break from knitting, which makes it very appropriate for me to have started a new sewing project this weekend (shyyyyshh, it doesn’t count as a new project in my pile… it is not knitting!). I had been to Lyngby and had wandered into Speich Design… dangerous place if you have money to spend and need a little fabric fix. I came out having purchased some patchwork cardboard pieces, a fabric glue for patchwork (really brilliant little thing) and some additional fabric to supplement the home grown stash.

Saturday evening, after MM had been tucked in, I started playing with fabric, sissor and great plans. Some hours later (oh the glory of a night time session… too long has it been since last) I had 96 squares covered in fabric and ready for assembly by hand. I have now finished the first 4 rows, which corresponds to a third of the blanket, so there is progress. I still have absolutely no idea about how to quilt it, but I’ll climb that hill when I get to it. At least it is very relaxing to sit down and pieces the little squares together one by one.

I må undskylde det halvdårlige billede af, hvordan planen for tæppet er… det er svært at tage gode billeder kl. 2 om natten!

Sorry about the bad picture of the overall plan for the blanket… it is hard to take good pictures at 2 am!

Lykkefanten on Instagram

I’m twittering

Find me on Ravelry as Lykkefanten

Copyright

This page is protected by copyright. Please do not use materials without my permission.

I respect other designer's copyrights and will not break them by copying or distributing patterns. Please do not ask me to.