You are currently browsing the tag archive for the ‘embroidery’ tag.

Modsat flere andre er jeg ikke færdig med MMs julekalender endnu, men det går fremad. Der er intet som en St.Bededagsferie tilbragt i senge med lungebetændelse, der giver skred i tingene (det var stort set det eneste jeg kunne overkomme at lave), så jeg er langsomt ved at indhente den tænkte tidsplan.

I dag vil jeg tage på en lille udflugt og hente nogle af de sidste forsyninger der mangler (flere farver og et ophæng), og så vil jeg fokusere på at få nogle flere af motiverne helt færdige med al detaljesyningen.

Unlike several others the Christmas calendar I’m making for MM isn’t done, nor even close to being so, but progress can be detected. There’s nothing quite like spending a little week in bed with pneumonia for getting progress (it was the only thing I was able to do), so I’m slowing getting back on track.

Today I’ll go for a little excursion to get some of the last things for the calendar (more colours and the hanger) and then I’ll focus on fully finishing some more numbers with all the tiny detail stitching.

Bare en hurtig opdatering af, hvordan det går med mit broderi i julekalenderbroderialongen. I dag er første dag siden december, jeg har broderet på det, og heldigvis går det tjept fremad, når jeg endelig sidder med det. Jeg er kommet en smule længere end billedet viser, men jeg var nødt til at udnytte dagslyset, da det var der.

Just a quick update on how my embroidery for the christmas-advent-calendar-along is doing. Today is the first day I’ve embroidered on it since December, but luckily I get a reasonable progress once I actually sit down to it. I’ve gotten a bit further than the picture shows, but I had to take advantage of the daylight when it was there.

November endte med at være en flittig broderimåned. I hvert fald kom jeg ganske langt på pakkekalenderen til MM. Mit eneste problem lige nu er, at jeg tror, at tallene skulle have være placeret lidt tættere på midten. Men nu er det altså for sent at lave om, for jeg piller i hvert fald ikke 2½ tal op igen!

November turned out quite productively embroidery-wise. I at least saw quite a lot of progess on the advent calendar for MM. My only problem at this moment is the nagging feeling that I should have placed the numbers closer together. But alas, it is now too late to redo, as I certainly won’t pick out 2½ numbers I have already done!

Så er starten gået på min version af julekalender-broderi-alongen. Jeg fik købt de første materialer (hos Sommerfuglen) i mandags og gik i gang samme aften. Siden har det faktisk været lidt svært at løsrive sig, for det er nu sjovt at se motivet dukke op sting for sting.

I’m off and flying in my version of the advent-calendar-embroidery-along. I managed to sneak out and buy materials (at Sommerfulgen) last Monday and began the embroidery the same evening. Since then, the most difficult thing has been to tear myself away from it as it is very fascinating to see the pattern emerge stitch by stitch.

Indtil videre har jeg broderet halvandet tal af de 24, dog mangler detaljestingene med sort og gul, men dem regner jeg med at tage på en gang til sidst. Jeg har skiftet talfarverne ud med nogle lysere end angivet i mønsteret, fordi jeg helst ville have en blå baggrund. Det ser godt ud synes jeg, og hvis dette tempo fortsætter, så bliver der ingen problemer med at nå i mål før julemåneden 2011 (bank under bordet osv.).

So far I have done the first number and half the second of the 24. however, I still need to do the details in black and gold, but I am planning to do them all at one time, once the plain embroidery is done. I have changed the colours for the numbers from the ones specified in the pattern, as I wanted to have a deep blue background. I think it looks really good, and if I can continue at this rate, there will be no problems with having a finished calendar for the Christmas month of 2011 (knock on the wood, etc.)

Blink… hov, der gik vist lige et par uger! Det sker jo en gang imellem på trods af andre intentioner.

Nå, der er nu gang i tingene herhjemme. Der strikkes lystigt for at nå en hemmelig deadline (tys tys), men jeg tror det går, så jeg er glad, omend det er et meget blogfattigt strikketøj. Derudover så nærmer julen sig i fuldt firspring. Jeg tog det første erkendelsesskridt i dag og viklede lyskæden om vores altan. Det ser nu rigtig hyggeligt ud med de små lys tændt i de (mange) mørke timer.

Blink… well, it seems like a couple of weeks have disappeared! It sometimes happens even though you wish it otherwise.

Anyway, things are happening at casa-del-lykkefanten. I am knitting like the wind against an approaching secret deadlin (shyyyy), but I think I’m going to win this one, so I am very very happy, although without much blogging material. Furthermore Christmas is coming and the time seems to fly. I took the first step on the road to acceptance by hanging a chain of little lights on our balcony. It looks very lovely with the little lights twinkling in the (many) dark hours.

Ellers kredser tankerne meget om julekalendere. For det første har jeg meldt mig under fanerne for “den kreative pakkekalender” og ideerne myldrer rundt i hjernekisten. I aften skal første forsøg gøres, men mere om det i en anden post (hvis det altså lykkes).

Den anden julekalender er mere langsigtet. Der har spredt sig en julekalenderbroderialong rundt omkring hos flere  i blogland, og jeg har brugt noget tid på at trawle internettet for en passende kalender til MM. Deadlinen er jo heldigvis først næste år, så jeg tror, det går. Det var svært at finde noget, som jeg synes var helt rigtigt hos nogle af de store udbydere af kits, men til gengæld fandt jeg et meget flot gratis mønster, som jeg så vil fifle lidt med at få til at passe. Ugens opgave er at indkøbe materialerne. Derefter gælder det bare om at få broderet mindst 2 tal om måneden for at få det til at passe!

Lately my thoughts have been circling about advent calendars. Firstly, I have signed up for the “creative advent calendar” and the ideas are coming in fast and low. Tonight will set the scene for my first attempts, but more about that later (if I succeed).

The other advent calendar is more of a long term project. A taste for an advent-calendar-embroidery-along has hit many others around blogland, and I have been trawling the internet for the right one for MM. The deadline is not before next year, so I think, I’ll manage it. I found it hard to find a kit that seemed right, but during my search I stumbled across a beautiful free pattern, which will be the basis for a calendar for MM. The task of this week is to buy the materials. Then I just have to embroider at least 2 numbers per month to make the job fit the time available.

Find me on Ravelry as Lykkefanten

I have more than 100 patterns available on Ravelry.

Nerven Shawl pattern - buy now on Ravelry
Pearl Sisters Sweater pattern - buy now on Ravelry
Balance Shawl pattern - buy now on Ravelry

Copyright

This page is protected by copyright. Please do not use materials without my permission.

I respect other designer's copyrights and will not break them by copying or distributing patterns. Please do not ask me to.