You are currently browsing the tag archive for the ‘den kreative pakkekalender’ tag.

Endelig fredag… nogle gange er det næsten som om, man holder vejret og først rigtig puster ud, når weekenden melder sin ankomst. Så kan man endelig nå noget af det, man i hvert fald ikke kunne overskue i løbet af ugen.

Nu nåede jeg heldigvis lidt i dag, for jeg snød og fleksede et par timer til fritid i eftermiddags. Det var helt forfriskende at se hjemmet i dagslys, og det betød at jeg kunne få øje på hæren af nullermænd, da jeg angreb den med støvsugeren. Nu er her renere, og det ryddelige kommer jeg nok til i løbet af aftenen (måske).

Finally Friday… sometimes it feels like I’m holding my breath all week long and only dare to breathe deeply when the weekend has arrived. Then I feel like I’m getting somewhere with all the things I didn’t manage to do during the week.

Actually I cheated a bit today and started the weekend early by flexing a couple of hours from work. It was rather nice to see the home in daylight again, and it at least meant I could see where I should aim the vacuum cleaner in the battle against the armies of dust bunnies. Now it is a whole lot cleaner, though admittedly still rather disorderly. Perhaps I’ll tackle that later (maybe).

Men først lidt tid på computeren. Til at læse blogs og til at lægge en post ud selv. MM og jeg har været alene hjemme i aften (og er det vel i og for sig stadig), da Magen julefrokosterer. Mens vi har leget (med Duplo tog), har jeg også leget med mit kameras indstillinger. Det måtte for filan da vel kunne tage ordentlige billeder indendørs i lampelys. Efter lidt fiflerier (omkring 100 billeder vil jeg tro) fandt jeg et par ting, der virkede, eller i det mindste virkede bedre end sædvanligt.

First however, some time at the computer. Blog reading and blog writing. MM and I have been alone tonight (still are). While we played (mainly with Duplo trains), I also played with the settings on my camera. Somehow I thought it should be able to take some proper pictures indoor in lamp lighted areas. After some trial and error (I believe I have about 100 pictures), I found a couple of things that worked, or at least that worked better than usually.

Det blev også til lidt billeder af noget af julepynten i hjemmet. Ikke mindst fordi jeg nu kan afsløre, hvad nogle af mine syslerier med papir og saks er blevet til. Bella har nemlig modtaget (og åbnet) sin pakke i den kreative pakkekalender. Uglerne blev inspireret af Kastrup lufthavns juleudsmykning i år. Dog synes jeg, de manglede lidt ekstra, så hos mig har de fået vinger, fødder og ikke mindst hjerter. Jeg har tænkt mig at lægge en skabelon ud, og forhåbentlig bliver det inden jul, men ellers er de jo heldigvis søde året rundt.

I also took a picture of some of the decorations. This is mostly because I am free to reveal some of my playings with paper and sissor. Bella has received (and opened) her present for the creative advent calendar. I got the inspiration for the owls from the decorations at the Copenhagen Airport. I thought their owls were cute but still lacking something extra, so I added wings, feet and, not least, hearts. I have planned to share the template for them, hopefully before Christmas, but if not, their pretty cute all the year.

Det har været en skøn, og lang, weekend. Jeg har været i Berlin og tanke kultur og hygge med min mor. Så er man bare helt klar til at takle hverdagen med de mange små sysler (nå ja, og arbejde) igen.

Det er blevet juleagtigt på den hvide og kolde måde udenfor (det sner kraftigt), så det er vel passende, at jeg har syslet med hemmeligheder til en pakkekalendergave her til aften. Det bliver godt, synes jeg, og så er det vel på plads at vise et lille bitte glimt.

It has been a long and wonderful weekend. I have been to Berlin with my mother and have returned full of culture and enjoyment, which gives more than enough energy to tackle the many small things (oh well, work too) that everyday life brings.

The weather seems determined to have some holiday spirit in the white and cold mode (it is snowning), so I guess it is fitting that I have been crafting a little secret gift for an advent calendar. I am very pleased with how it is turning out, so I guess I can afford a sneak peek.

Blink… hov, der gik vist lige et par uger! Det sker jo en gang imellem på trods af andre intentioner.

Nå, der er nu gang i tingene herhjemme. Der strikkes lystigt for at nå en hemmelig deadline (tys tys), men jeg tror det går, så jeg er glad, omend det er et meget blogfattigt strikketøj. Derudover så nærmer julen sig i fuldt firspring. Jeg tog det første erkendelsesskridt i dag og viklede lyskæden om vores altan. Det ser nu rigtig hyggeligt ud med de små lys tændt i de (mange) mørke timer.

Blink… well, it seems like a couple of weeks have disappeared! It sometimes happens even though you wish it otherwise.

Anyway, things are happening at casa-del-lykkefanten. I am knitting like the wind against an approaching secret deadlin (shyyyy), but I think I’m going to win this one, so I am very very happy, although without much blogging material. Furthermore Christmas is coming and the time seems to fly. I took the first step on the road to acceptance by hanging a chain of little lights on our balcony. It looks very lovely with the little lights twinkling in the (many) dark hours.

Ellers kredser tankerne meget om julekalendere. For det første har jeg meldt mig under fanerne for “den kreative pakkekalender” og ideerne myldrer rundt i hjernekisten. I aften skal første forsøg gøres, men mere om det i en anden post (hvis det altså lykkes).

Den anden julekalender er mere langsigtet. Der har spredt sig en julekalenderbroderialong rundt omkring hos flere  i blogland, og jeg har brugt noget tid på at trawle internettet for en passende kalender til MM. Deadlinen er jo heldigvis først næste år, så jeg tror, det går. Det var svært at finde noget, som jeg synes var helt rigtigt hos nogle af de store udbydere af kits, men til gengæld fandt jeg et meget flot gratis mønster, som jeg så vil fifle lidt med at få til at passe. Ugens opgave er at indkøbe materialerne. Derefter gælder det bare om at få broderet mindst 2 tal om måneden for at få det til at passe!

Lately my thoughts have been circling about advent calendars. Firstly, I have signed up for the “creative advent calendar” and the ideas are coming in fast and low. Tonight will set the scene for my first attempts, but more about that later (if I succeed).

The other advent calendar is more of a long term project. A taste for an advent-calendar-embroidery-along has hit many others around blogland, and I have been trawling the internet for the right one for MM. The deadline is not before next year, so I think, I’ll manage it. I found it hard to find a kit that seemed right, but during my search I stumbled across a beautiful free pattern, which will be the basis for a calendar for MM. The task of this week is to buy the materials. Then I just have to embroider at least 2 numbers per month to make the job fit the time available.

Find me on Ravelry as Lykkefanten

I have more than 100 patterns available on Ravelry.

Nerven Shawl pattern - buy now on Ravelry
Pearl Sisters Sweater pattern - buy now on Ravelry
Balance Shawl pattern - buy now on Ravelry

Copyright

This page is protected by copyright. Please do not use materials without my permission.

I respect other designer's copyrights and will not break them by copying or distributing patterns. Please do not ask me to.