You are currently browsing the tag archive for the ‘embroidery’ tag.

Det er jo et opmuntrende resultat, der er kommet af min lille spørgerunde i går. De fleste tror på, at jeg klarer den hele vejen og får færdiggjort alle 24 tal. Derudover er der et par enkelte (måske realister), der tror, jeg når til en af de sidste dage. Nu må vi se, hvad resultatet bliver, men jeg er da glad for støtten, og den kan bruges til at holde gejsten oppe. Dagens motiv er faktisk muligvis min favorit. Der er noget med de fine kristtjørnblade og -bær og de to små mejser, som jeg har svært ved at stå for. Jeg gad vide, hvilket motiv, der ender med at blive MMs favorit.

The result from the little poll yesterday is very encouraging. Most of you believe that I will go all the way and finish all 24 numbers. There are also a couple (perhaps realists), who believe I’ll get as far as one of the last days. We’ll have to see, what the result ends up being, but I am very grateful for the support, which will help me continue with good cheer. Today’s number is actually my favorite. Something about the small holly leaves and berries and the two little birds are utterly charming to me. I wonder, which number will end up being MM’s favorite.

Ja, ja, jeg har ikke opgivet endnu. Endnu en gang måtte jeg bare vente på ordenligt dagslys og et øjebliks fred fra MM og LB og diverse julegøremål. Jeg håber stadig, at jeg klarer den hele vejen, men jeg er lidt i tvivl. En del af de sidste tal mangler ganske meget, og det er ikke bare detaljer, der skal sys. Så for at fornøje mig og holde mig fast på målet ville jeg være glad, hvis I giver jeres ærlige mening tilkende i det lille spørgeskema herunder. Kan jeg mon gøre det (især når man tænker på at vi får gæster 4 gange indenfor den næste uge, og at vi holder juleaften et andet sted end hjemme)?

Well, I haven’t given up yet. Once more I just had to wait for proper daylight and a moments respite from MM and LB and whatever task this Christmas has thrown at me. I still hope I’m going to make it all the way, but I’m in doubt. Several of the remaining numbers need quite a lot of sewing, not just details. So to keep me entertained and fixed on target, I’d love to have you give your honest oppinion in the little poll below. Will I be able to do it? (Especially considering that we’re having guest over 4 times in the coming week, and that we’ll be spending Christmas Eve away from home)

Jeg er så småt begyndt at overveje, hvordan jeg skal montere julekalenderen. Der skal selvfølgelig også lige syes ringe på, og skal de mon sidde lige ud for tallet eller oppe eller nede? Måske skulle jeg lige blive færdig med broderiet først, men det er svært ikke at tænke fremad på næste projekt (eller et af alle de andre igangværende) og drømme sig færdig med kalenderen.

I’ve started considering how to finish off the advent calendar, that is with regard to backing and hanging and such. Of course, I also need to sew on rings next to the numbers, and where should they be placed? Centrered or up or down? Perhaps I should finish the embroidery first, but I’m having a hard time not thinking forward to the next project (or some of all my other work-in-progress) and dream of a finished calendar.

Det begynder at føles en anelse ensformigt, sådan kun at vise broderede juletal frem dag efter dag. Men der er altså ikke tid til ret meget andet, hvis jeg skal nå at få dagens (typisk morgendagens) tal færdig til tiden. Jeg ved ikke helt, hvad det er der holder mig fast på projektet lige nu… det føles mest som pligt, men på den anden side er det også ret skønt, hver dag at nå et tal nærmere færdiggørelsen. Og nu har jeg så også en lovet selvbelønning til at holde mig i gang, for man må jo ikke belønne sig selv, hvis man ikke når helt i mål. Nå, men dag 15 er også klaret!

It has begun to feel rather tedious to post about embroidered Christmas numbers day after day. But there are not that many minutes left of the crafting time, when I have to finish the number of the day (or rather of the next day, usually) in time. I don’t quite know what keeps me on track with this project right now… it feels mostly like a duty, but on the other hand, it is rather wonderful to get a number nearer completion each day. And now I also have the promised self-reward to keep me going, because I don’t get to pamper myself, if I don’t make it all the way to the finish. Oh well, at least day 15 is also done!

Ti dage igen! Julegaverne til familien er nu på plads, så nu bruger jeg tiden på at overveje, hvad belønningen for julekalenderbroderigalskaben skal være. Forslag modtages gerne, men indtil videre har jeg overvejet følgende:

  • Et krus fra Jennie the Potter (jeg er vild med de øreringe, jeg har fra hende)
  • Et par Signature strikkepinde, men jeg er i tvivl om det skal være rundpinde (3 og 3½mm) eller strømpepinde (2½ og 3 mm)
  • En stor projektboks, såsom Splityarns, der kan have et helt sweaterprojekt i sig
  • Et lille luksus broderiprojekt (sådan inden LBs kalender skal laves), måske en lille ting herfra?
  • Opskrift og garn til Kyllene, som er min seneste forelskelse fra Twistcollective

Ten days remaining! The presents for all the family has been bought (and made), so now I use the time to consider, what the reward for the crazy advent calendar embroidery rush could be. Suggestions are very welcome, but so far I’ve got a shortlist of sorts:

  • A mug from Jennie the Potter (I love the earrings I’ve got from her)
  • A couple of Signature needles, though I’m in doubt as to what to get, circs in 3 and 3½mm or DPNs in 2½ and 3mm?
  • A big project bag/box like the ones from Splityarn, which can hold a whole sweater project
  • A luxury embroidery project, just to tide me over until I begin LB’s advent calendar, perhaps a thing from this shop?
  • Pattern and yarn for Kyllene, which is my lastest crush from Twistcollective

Jeg føler mig doven her til morgen. Gad vide, om dagen ender med at byde på ret meget mere end sofahygge og putning med LB? Hvis ikke, gør det absolut ikke noget, for nogle gange skal der bare dovnes igennem. Glædelig Luciadag til jer derude.

I feel rather lazy this morning. I wonder if the day will end up bringing more than relaxation on the couch and co-sleeping with LB? If not it doesn’t matter much, sometimes a lazy day has to happen. Happy Lucia day to all.

Så nåede jeg halvvejsmærket for julekalenderen, i hvert fald hvis man bruger tallene og ikke broderimængden som udgangspunkt. Dagens post er blevet forsinket af, at jeg måtte vente på dagslys for at kunne taget et ordenligt billede, og så vågnede LB og holdt hof et stykke tid. Men jeg er altså stadig med og er såmæn så småt begyndt at spekulere på, om jeg mon fortjener en lille forkælelsesbelønning, hvis jeg når hele vejen til den 24. uden at misse en dag? Ok, indrømmet, spekulationerne går mest på hvad jeg mon fortjener i belønning!

I’ve made it to the halfway point, at least if you use the numbers and not the amount of embroidery as your mark. The post of today has been somewhbegat delayed, firstly by having to wait for proper daylight to take a picture by, and then by LB who was awake and held court for a while. But as it can be seen, I’m still keeping up. Actually, I’ve begun wondering if I deserve a little treat, if I make it all the way to the 24th without skipping a day? Ok, I’ll admit, that the wonderings are more to the question of what I deserve as a treat!

Er der nogen, der har gode forslag til hvilke (gerne julerelaterede) ting man kan aktivere en 3-årig med indendørs? Vi er nød til at have lidt afveksling, hvis det ikke skal handle om togbaner det hele (yndlingslegen er at få forældrene til at bygge en ny togbanen ca. en gang i timen). Rigtig glædelig tredje søndag i advent.

Do you have some good ideas as to what Christmas related activites will work with a 3 year old indoor? We need some alternatives if it isn’t to be about trains all the time (the favorite game at the moment is to get the parents to build a big track approximately every hour). Happy third Sunday in advent.

Så nåede jeg op på de tocifrede tal, og indtil videre går det stadig, men jeg kan godt mærke, at der mere arbejde i at få tallene færdige. MM og jeg skal bage julesmåkager i dag, og i morgen skal vi lave konfekt, og ind imellem skal der bare hygges og nydes, at vi for en gangs skyld har en weekend uden aftaler. Nogle gange er det dejligt bare at være en lille familie i ro og fred.

Today we reached the double digit  numbers, and so far I’m still in the game, but it is obvious to me that there is much more work in these numbers. MM and I am going to bake Christmas cookies today, and tomorrow we’ll make other goodies. In between these “hard” tasks, we’ll just relax and enjoy a weekend without arrangements. Some times it’s wonderful just to be a little family in peace and quiet.

I dag skal jeg til julefrokost på mit arbejde. Det troede jeg ellers ikke jeg ville kunne, når LB stadig er så lille, men nu hvor han er flaskebarn er der jo andre muligheder. Det er stadig lidt underligt, men jeg har fundet mere ro i situationen nu, og jeg har besluttet mig for at nyde de muligheder, der byder sig til, når tingene er som de er.

Today I’m going to the office Christmas party. I didn’t think I’d be able to attend, as LB is still so little, but now that he’s a bottle child we have other possibilities. It is still weird and sad, but I’ve found my balance now and it is easier to be calm and contended about it. At any rate, I’ve decided to enjoy the possibilities, which has opened up with the things being as they are.

Find me on Ravelry as Lykkefanten

I have more than 100 patterns available on Ravelry.

Nerven Shawl pattern - buy now on Ravelry
Pearl Sisters Sweater pattern - buy now on Ravelry
Balance Shawl pattern - buy now on Ravelry

Copyright

This page is protected by copyright. Please do not use materials without my permission.

I respect other designer's copyrights and will not break them by copying or distributing patterns. Please do not ask me to.