You are currently browsing the category archive for the ‘Knitting’ category.

Der er et eller andet med januar, der får en (eller i hvert fald mig) til at få lyst til at starte alle mulige projekter. Måske er det fordi et nyt år giver lyst til nye projekter? Men indtil videre holder jeg mig i skindet, for chefen skal have de nye designs til Filcolana inden for den næste uge. Jeg er heldigvis færdig med to (af tre), og det første er skam allerede afleveret. Jeg ved heldgivis, at jeg ikke er den eneste, der strikker ret fokuseret lige nu.

There is something about January that makes me want to start a multitude of new projects. Perhaps it’s the knowledge of a new year and new opportunities that makes me feel that new projects should be included in that list. But so far I’m keeping a lid on the urge, because I need to hand over the new designs to Filcolana to the boss within the next week. Luckily I’m already done with two (of three), and the first has actually been handed over. I also know that I’m not the only one, who’s knitting with an increased focus at the moment.

Det første design er et par halvhandsker i et løs-af mønster, der giver en ret fed effekt af en spiral. De er supernemme at strikke, og jeg har meget lyst til at strikke et par til mig selv, men holder mig som sagt i skindet (i hvert fald) indtil de andre ting er afleveret.

The first design is a pair of fingerless gloves in a slip-stitch pattern, which gives a rather cool effect of a spiral pattern. They are really, really easy to knit and I’m seriously wanting to make a pair for myself, but so far (as mentioned) I’m managing to keep it under control… at least until the rest of the designs are handed over.

Design nr. 2 er en hue med et fletmønster i flerfarvestrik. Jeg er ret glad for resultatet, men var også nødt til at strikke to af størrelserne op (af de fem) for at få styr på garnmængder osv. Heldigvis er de også hurtigt strikket. Det tager kun en enkelt dag at strikke en. Det sidste design jeg arbejder på til Filcolana er flerfarvestrikkede luffer, der kommer til at passe til huen. Men de mangler stadig en del arbejde, så jeg må hellere slutte og vende tilbage til strikketøjet.

Design no. 2 is a hat with a stranded pattern. I’m quite happy with the result, but then I had to knit it twice in different sizes to get a grip on the yardage and such. Luckily it is a quick knit. It only took me about a day to knit one. The last design I’m working on right now is a pair of stranded mittens to match the hat. But they still need some work, so I’d better buckle down and get knitting.

Det er første gang, jeg strikker flerfarvestrik (eller strik i det hele taget) med Peruvian Highland Wool, og jeg må indrømme, at jeg er solgt. Garnet griber godt fat i sig selv, og det er nemt at få til at blive glat og fint i flerfarvemønsteret, og der er ingen grund til at sno garnet på bagsiden. Endelig er det blødt og lunt og lækkert. Det bliver helt sikkert et favoritgarn til mange ting fremover.

It is the first time I knit colour work (or anything, actually) with Peruvian Highland Wool, and I have to admit that I’m completely sold on it. The yarn grips itself well in the stranded design, and the result is smooth and very pretty. There is absolutely no reason to secure the floats on the back, which I also love. Finally, it is soft and warm and wonderful to work with. I’m pretty sure it will become a favorite yarn for many things in the future.

Mit første eksperiment udi perlestrik med flere farver er færdigt, og jeg må indrømme, at jeg er yderst tilfreds med resultatet. Muffedisser med perler er skønne, og jeg synes, at de kun bliver endnu bedre af at der er flere farver på. I det nedenstående har jeg forsøgt at lave en lille vejledning på, hvordan disse er strikket. Jeg håber, den er forståelig. God fornøjelse med perlerierne!

My first experiment in beaded knitting with multiple colours is finished, and I have to admit that I’m very smug and happy about the result. Cuffs with beads are lovely, and I happen to think that they only increase in loveliness by having multiple colours. I’ve tried writing down a little tutorial on how these are made in this post. I hope it is understandable. Happy beaded knitting!

Materialer: Du skal bruge 2½mm pinde (jeg har brugt strømpepinde), 20-25 g strømpegarn (her Arwetta Classic) og en masse perler. Du skal bruge 288 perler i farve A (144 per muffedisse), 192 i farve B (96 per muffedisse) og 80 i farve C (40 per muffedisse).

Strikkefasthed: 17 m per 5 cm i retstrikning på 2½mm pinde, dvs. muffedisserne er ca. 12 cm lange.

Først skal du tråde perlerne på garnet. Perlerne skal ligge i en bestemt rækkefølge, for at mønsteret kan strikkes rigtigt bagefter. En mønstergentagelse bruger 35 perler. Rækkefølgen af perlerne kan du se på billedet herunder (det med nålen). Antallet af perler ovenfor giver nok til 8 gentagelser. Mine er lavet med 7 gentagelser, men jeg har også rimelig smalle håndled og kan godt lide, at muffedisser sidder godt til. Men du kan som sagt sagtens gøre dem større ved at strikke en gentagelse (eller flere – så skal du bare huske flere perler) mere. Der er mange vejledninger til at putte perlerne på garnet, hvis du søger på nettet. Jeg har bare brugt en nåletråder og brugt en almindelig tynd nål med garnet gennem øjet.

Materials: You need 2½ mm needles (I used DPNs), 20-25 g of sock yarn (ex. Arwetta Classic), and a lot of beads. You need 288 beads in colour A (144 per cuff), 192 in colour B (96 per cuff), and 80 in colour C (40 per cuff).

Gauge: 17 sts per 2 inches in stockinette stitch on 2½ mm needles. Thus the cuffs are about 4 3/4 inches long.

The first thing to do is thread the beads onto the yarn. The beads need to be in the right sequence to be able to knit the pattern correctly. A pattern repeat uses up 35 beads. The right sequence is shown in the picture below (the one with the needle). The number of beads given above is enough for 8 repeats per cuff. My cuffs are made with only 7 repeats, but I have rather slender wrists and like my cuffs to be tight, but it is very easy to make them bigger by just knitting another (or more – just remember to add more beads to the yarn) repeat. There are many tutorials on how to string beads on yarn if you seach the web. I’ve just put a slender needle on the yarn and strung the beads that way.

Strikkevejledning: Slå 40 m op med en midlertidig opslagning. Jeg brugte en hæklet opslagning, som Signe har lavet en vidunderlig illustreret vejledning til.

Strik nu 1 pind ret uden perler. Begynd at strikke med perlerne (række 1 i diagrammet). Diagrammet herunder viser de første 20 m, hvor perlerne er. En firkant i diagrammet er én maske. Perlerne placeres på løkken mellem maskerne, idet der strikkes ret på alle pinde (retriller). Dvs. den første række skal læses som: “3r, placer perle, 3r, perle, 1r, perle, 3r, perle, 1r, perle, 9r”… (husk at strikke de sidste 20 r på hver pind). Efter hver pind med perler strikkes én pind ren ret uden perler. Dvs. der strikkes kun med perler på hver anden pind.

Fortsæt til du har strikket 7 eller 8 gentagelser (eller hvor mange du nu har lyst til/brug for). Den sidste pind skal være en perlepind. Pil nu den midlertidige opslagningskant op og put maskerne (der er 39) på en pind. Slå den løse ende garn omkring pinden en gang, så du har 40 m. Fold muffedissen med perlerne inderst og luk af over begge pinde samtidig (sammenstrikket aflukning, se f.eks. guide her eller video her).

Knitting instructions: Cast on 40 sts with a provisional cast on. I used a crochet provisional cast on, which Signe has made a beautifully illustrated tutorial on how to do.

Knit all sts on the first row without beads. On the next row (row 1 in the diagram below) start knitting the beads. The diagram below shows the placement of the beads on the first 20 sts of the work (the last 20 sts are always k20). One square in the diagram is one stitch. The beads are place on the loop between the stitches, as you knit all stitches on all rows. Thus the first row in the diagram is read as “k3, place bead, k3, bead, k1, bead, k3, bead, k1, bead, k9″… (remeber to k20 the last sts). After a beaded row, always knit a row without beads, i.e. only knit with beads every other rows.

Continue until you’ve worked 7 or 8 repeats (or however many you want to/need). The last row should be one with beads. Now undo the provisional cast on and put the resulting live stitches onto a needle (there should be 39), use the yarn end from the first row to wrap around the needle to create the last stitch = 40 sts. Fold the cuff with the beads inside and cast off using a 3-needle-bind off. There are an illustrated tutorial on the bind off here or a video here.

Det nye år venter lige om hjørnet. Vi siger farvel og mange tak til 2011, der på mange måder var et helt fantastisk år. Jeg håber, at 2012 bliver ligeså godt. Strikke- og designmæssigt venter der en masse spændende udfordringer og muligheder i 2012, som jeg glæder mig til at give mig i kast med. I stedet for at se tilbage på det, jeg har lavet i det forgangne år, vil jeg hellere (i hvert fald i denne post) se fremad mod de nye og spændende ting, der lige nu er i gang for mig.

The new year is almost here. We say goodbye and thank you to 2011, which in many, many ways was a fantastic year. I hope that 2012 will be just as good. In the case of the knitting and designing it certainly will be a year with lots of challenges and possibilities and I look very much forward to diving head-long into it. Instead of looking back on all the things I made during this past year, I’d much rather (at least in this post) look forward towards the new and exciting things I’m currently working on.

Bunken på billedet er bare de designs, der forhåbentlig bliver færdige og udgivet i løbet af de første par måneder af året. Der er et par designs til Filcolana, som skal være færdige inden TEX-Stil messen i Vejle i midten af januar. Så er der et par sjalsdesigns til BC Garn og endelig et lille barnevognstæppe og endnu et sjal til min egen Ravelry butik. Perlepulsvarmerne med flerfarve mønsteret i perlerne har jeg tænkt mig at give anvisninger på her på siden, så må vi se om jeg kan forklare det ordenligt.

Jeg glæder mig til 2012, og jeg vil gerne sige mange tusinde tak til alle jer, der har lagt vejen omkring bloggen, eller min side på Ravelry. Jeg glæder mig til, at vi “ses” i det nye år.

The pile in the picture is just the designs, which hopefully will be done and published in the course of the first few months of the new year. There are a couple of designs for Filcolana, which needs to be done before the TEX-Stil trade show in Vejle in January. Then there are a couple of shawl designs for BC Garn, and finally a little baby blanket and another shawl for my own Ravelry store. The multi colour beaded cuffs will hopefully appear on this blog with directions, assuming I can make it understood how to plan the multi colour sequences.

I look forward to 2012, and I would like to say thank you, and thank you again to all of you who have visited the blog or my Ravelry page. I look forward to “seeing” you in 2012.

Der var en enkelt strikkerelateret julegave i år. Den kom fra grønlandsfareren (aka min mor), der gav mig en lille strikkebog “Strik Tajarutit Muffediser” med anvisninger (og fem opskrifter) på traditionelle grøndlandske håndledsvarmere med perler. Det er en sød lille bog, og jeg var nød til straks at begynde et par som et juleferieprojekt. Der lige før det, der tager længst tid er at putte perlerne på garnet, i hvert fald når man først lige har fundet fidusen i at få placeret perlerne under strikningen. Det første par håndledsvarmere blev hurtigt færdige og er nu klar til gavekassen.

I got just one knitting related Christmas gift this year. The giver is the lady in Greenland (aka my mom), who gave me the little book “Knit Tajarutit Wrist Warmers”, which contains directions (and five patterns) for traditional Greenlandic wrist warmers with beads on. It is a sweet little booklet, and I just had to start a pair at once as a Christmas holiday project. Stringing the beads onto the yarn nearly takes more time than the knitting, once you get the hang of placing the beads correctly while knitting. The first pair of wrist warmers was soon finished, and it is now ready for the gift box.

Opskriften på det første par er nummer to i bogen, “Hjerter” (Ravelry link), og der er brugt 18 g Filcolana Arwetta Classic og 300 hvide perler. Men sådan en lille sag mættede slet ikke lysten til perlestrik. Jeg fik blod på tanden og var nød til at kaste mig ud i noget vildere. Så jeg tegnede mit eget mønster med flere farver og er nu i gang med et hjemmekomponeret par, som jeg kalder “Nattehimmel” (Ravelry projekt). Der kan I tro, det gjalt om at holde tungen lige i munden og få perlerne på i den rigtige rækkefølge. Men resultatet er det hele værd! Jeg glæder mig til de er færdige.

The pattern is no. 2 in the booklet, “Hearts” (Ravelry link), and I have used 18 g of Filcolana Arwetta Classic and 300 white beads. But such a little thing didn’t go far to sate my lust for beaded knitting. I needed more, so I had to take it up a step and drew my own pattern for a multi coloured beaded design and started a pair I’m calling “Night skies” (Ravelry project). It took a good deal of concentration to string the beads, as they had to go on in the correct sequence, but the result is more than worth it! I am really looking forward to finishing them.

Jeg har faktisk også strikket en smule i løbet af de sidste par måneder, når kalenderbroderiet blev for meget, og jeg trængte til en pause. Wilma vesten blev påbegyndt efter den første hospitalisering med brystbetændelse. Jeg tænkte, det ville være rigtig godt med sådan en lille sag til at varme attributterne. At jeg så ikke rigtig nåede at have brug for den af den årsag, er så en anden ting.

Nu er den så færdig, og der er taget billeder, godt nok i uvasket stand, men den er da fin, synes jeg. Desværre er jeg ikke helt nede i en størrelse, hvor den klæder mig. Jeg må sande, at to graviditeter indenfor de sidste fire år har sat nogle spor på kroppen og tøjstørrelsen, og så nytter det jo ikke rigtig at strikke tøj, som passer den “gamle” krop. Løsningen må være enten at tabe sig (det er projektet for 2012) eller at forære vesten til en af lidt mindre statur. Indtil videre bliver den hos mig, og så må vi se, hvad der sker.

I have actually managed to knit a little during the last couple of months, whenever I grew tired of too much embroidery on the advent calendar. This little vest was started just after my first stay in hospital with mastitis after LB’s birth. At the time, I thought a little thing to warm the amplitude of breast would be a good thing. As things turned out, I didn’t get to use it for the intended purpose.

Now it is finished and I’ve even gotten some pictures taken, though in unwashed state, and I am very happy. Unfortunately I’m not quite in a size where it fits me. I have to admit that two pregnancies in four years have changed my body and the size of clothes I wear, and thus it really doesn’t do to knit clothes for the “old” body. The solution will have to be either to loose weight (I’m working on that) or to give the vest to someone of a smaller stature. For now though, it stays with me, and then we’ll just have to see.

Opskriften er (igen) fra “Mere feminin strik”… Det er lige før bloggen er ved at blive en ren reklame for den bog, men der er simpelt hen så mange opskrifter, der lige passer til mig, så det kan ikke rigtig blive anderledes. Opskriften er en ægte Holme Samsøe, god og enkel, men jeg har dog lavet lidt om denne gang. For det første er vesten strikket i et til ærmegabet (gad ikke sammensyning), og for det andet har jeg ændret lidt på snoningerne, så de er symmetrisk spejlvendte over hele vesten. Under ærmegabet har jeg tilføjet en “stolpe” af retmasker, som giver illusionen af en sammensyning. Jeg er rigtig godt tilfreds med resultatet, også selvom den ikke lige passer lige nu.

The pattern is (once again) from the book “Mere feminin strik”… It has almost got to the point where the blog is advertising this one book, but the truth is just that I’ve fallen very hard for so many of its patterns, so I really can’t help myself. The pattern is a true Holme Samøe, good and simple, but even so I have changed a few things. Firstly, I’ve knitted the vest in one piece to the arm holes (didn’t feel like sewing), and secondly I’ve changed the cables, so that they are symmetrically mirrored. Just below the arm hole, I’ve added a knit stitch column to seem like a seam. I am really happy with the result, even when considering that it doesn’t fit me at the moment.

 • Wilma (Ravelry project)
 • Opskrift/Pattern: Wilma (Ravelry link) af Lene Holme Samsøe fra bogen “Mere feminin strik” / Wilma (Ravelry link) by Lene Holme Samsøe from the book “Mere feminin strik”
 • Garn/Yarn: 164 g Malabrigo Worsted (Tuareg) + 125 g Noda Junik (Azure)
 • Pinde/Needles: 6mm til kroppen og 5mm til kanterne / 6 mm for the body and 5 mm for the edges

Jeg brugte en tråd Malabrigo og to tråde Junik holdt sammen, og kombinationen er ret god. Malabrigoen giver blødhed og Junik styrke. Jeg tror, vesten vil holde sig meget pæn, meget længe. Og så de to garns farve tilsammen helt uimodståelig… i hvert fald for mig.

I used one thread of Malabrigo and two of Junik held together and the combination is really good. The Malabrigo yields softness and the Junik strength to the finished item. I think the vest will keep in beautiful condition very, very long. Finally, the colours of the two yarns held together is absolutely irresistible … at least to me.

Jeg har været en tur i bunken af igangværende projekter og har fundet frem til en kavalkade af ting, der nu får en tur i højsædet. Så kan det jo være, at jeg om kort tid igen kan præsentere en stime af færdige, skønne ting. Jeg har “begrænset” dagens fremvisning til (nogle af) de større projekter. Hvis der også skulle vises igangværende sokkeprojekter ville det kræve en noget længere post, for der er vist en 7-8 forskellige par på pindene, men de tæller ikke rigtig i min verden (i hvert fald ikke helt).

I have rummaged through the pile of wips and have found a parade of projects, which will now be moved to the “spotlight” of attention. That way, I may be able to present another series of finished, wonderful things before too long. I have “limited” this post to only contain (some of) the bigger project. If I wanted to include the sock projects, a much longer post would be required… I think the count is currently 7 or 8 different pairs in progress, but they don’t really count (at least not much).

Startende med den ældste. Gengangeren Miss Beezy er blevet taget til nåde, og jeg har fået startet på bærestykket med de mange, mange, mange pinde med bisser. Den er nu faktisk ganske glimrende at strikke på, når først det besværlige stykke med opsætning og deling af bærestykke er overstået. En god blanding af automatstrik og opmærksomhedsstrik.

Starting with the oldest. The often seen Miss Beezy has been pardoned and released from her timeout, and I have started the yoke with the many, many, many rows of ripples. It is actually not a bad knitting experience, once the cumbersome part with set-up and division of the fronts have been knitted. A good mixture of auto knitting and something requirering a little attention.

Sudoku strikketøjet (Kinaskak vest af Marianne Isager) kan også vise lidt fremskridt. Den ene front er lavet, og når jeg ellers tager mig sammen og vikler migselv ind i tusinde ender og mystiske vejledninger, så rykkes der. Men det er bare ikke hele tiden, lysten til rodet er der. Jeg har også på fornemmelsen, at den ikke er god at strikke i nærheden af en helt lille baby… i hvert fald ikke, hvis babyen ikke sover, for der er alt for stort potentiale for indviklede (bogstaveligt talt) situationer.

I can also show some progress on the sudoku knitting (Kinaskak vest by Marianne Isager). One of the fronts is done, and whenever I make myself sit down and tangle myself in thousands of ends and strange directions, progress is seen to be made. But it’s not every day the lust for doing so is present. I also have an intuition that it probably isn’t a good piece to be knitting too close to a tiny baby… at least not, if the baby isn’t sleeping. The probability of tangled situations is simply too great.

Der er også gang i endnu et sjal af egen komposition. Strikket i dobbelt malabrigo lace og blødt og varmt som en dundyne. Jeg tror det kunne være godt i mange situationer her til vinter, og egentlig mangler der ikke så meget før jeg kan strikke kant på. Så nu får det en tur op i bunken og så må vi se, hvad det bliver til.

I’m also working on another shawl. It’s knitted in malabrigo lace held double and is soft and warm as a feather down duvet. I think it would be a really great thing to be able to wear on many occasions this winter, and actually it’s not too far from being at the stage, where I can knit the edging. Thus it now gets a turn on the top of the pile, and then we’ll see what happens.

Men der er jo nye ting, der også frister. To nye sweatre er på pindene. Den første er Annette Danielsens Nostalgi (fra bogen “Strik en stund“), som skal blive en gave til min mor, der er flyttet den lange vej til Grønland. Jeg er et stykke oppe på ryggen og så længe jeg har dagslys at strikke i, går det rimelig godt. Men det er ikke et strikketøj, der passer til mørke. Den sidste sweater er den allernyeste på pindene. Jeg startede den i går, så der er ikke meget andet end opslagningen at vise frem. Garnet er det superlækre BC Silkbloom Fino, som jeg “kom til” at give som en egenfødselsdagsgave. Trøjen er Palma fra “Mere Feminin Strik“, der hastigt er ved at udvikle sig til den strikkebog, jeg har sværest ved at holde fingrene (og pinde og garn) fra.

But new things are tempting me. Two new sweaters are on the needles. The first is Nostalgi by Annette Danielsen (from her book “Strik en stund“). It is to be a present for my mother, who recently moved all the way to Greenland. I am a reasonable way up the back, and as far as I’ve got daylight the knitting goes well. But it’s not a project suited for dark autumn evenings. The last sweater is the newest of all. I started it yesterday, so I’ve hardly got more than the cast on edge to show off. The yarn is the incredibly yummy BC Silkbloom Fino, which I “happened” to give myself as a birthday present. The sweater is Palma from “More Feminin Knits“, which is rapidly becoming the pattern book I’ve fallen the hardest for.

Der er gang i en stime af færdiggørelser herhjemme. Desværre ser det indtil videre ud til kun at være gældende for strikketøjet… LB lader stadig vente på sig. Men ventetid er strikketid, og så bliver det ene projekt efter det andet åbentbart færdigt.

There is a good flow of finishing things at this time. Unfortunatel it seems only to concern knitting project… since LB still is stubbornly refusing to come out. But waiting time is good knitting time, and thus one project after another is finished.

Ikke alle mine projekter er ligeså gamle som trøjen til Magen eller bare det nys færdigstrikkede sjal. En gang imellem bliver ting færdige på langt kortere tid. Denne lille, lette, lune bluse er sådan en “hurtig” ting. Jeg startede den d. 18. august og gjorde den færdig i dag blot to måneder senere. Den er blevet helt perfekt, og jeg glæder mig til, at den kan komme i brug, for eksempel henover en lille fiks kjolesag.

Not all my projects are as old on the needles as the sweater for the Mate or the newly finished shawl. Once in a while the projects enjoy a much swifter progression to finishdom. This little, light and airy blouse is just such a “quick” thing. I started it on August 18th and finished it today, just two months later. It is just perfect and I really look forward to beginning to use it, for example over a little pretty dress.

Det er en dejlig opskrift fra en dejlig bog. Det store stykke med hulstrikning går nemt, så længe man bare holder styr på, hvilken omgang man er på. Jeg tog en kopi fra min bog og stregede omgangene ud efterhånden, som jeg strikkede dem. Derefter er det ren automatstrik indtil man er færdig, men det skal der nu heller ikke siges noget ondt om.

It is a good and well written pattern from a very good book. The large part with lace knitting goes easily and without troubles, as long as you keep track of which round you are currently knitting. I handled this by taking a copy of my own book and crossing out the rounds as I knit them. After the lace, the knitting is purely on automatics, which isn’t necessarily a bad thing.

Jeg har lavet et par ændringer, der alle er dokumenteret på min Ravelry projekt side, men den væsenligste er, at jeg har strikket et godt langt stykke i glatstrik under ærmerne. Dette gør at trøjen går godt ned om hofterne (eller ville gøre, hvis ikke lige maven var i vejen) og ikke er helt så kort, som hvis man bare strikker efter opskriften. Det bliver ikke til billeder med “fyld” denne gang, for selvom jeg faktisk kan passe den selv med den højgravide mave, så er det synd at vise blusen i sådan udstrakt form, da den vil falde en del pænere uden maven indenunder. Efter at have færdiggjort så mange gamle projekter er jeg lidt i tvivl om, hvad jeg så skal strikke på… jeg må have tømt garnkurven og få kigget de igangværende projekter igennem.

I made a few changes, all of which are documented on my Ravelry project page, but the biggest one is that I knit a long piece in pure stockinette under the sleeves. This made the sweater longer and makes it reach the hips (or it would reach the hips if the belly wasn’t as big as it is), so it’s not so short as it would have been had I knitted purely from the pattern. There won’t be any pictures with “filling” this time, because even though I can actually wear it even with my very pregnant belly, it would be a shame, as it’s much prettier if it gets to fall as intended = not being stretched to fit over the belly. After having finished so many projects I’m in a bit of a doubt as to what to work on now… I need to empty my project basket and look through the current wips to see what fits the bill.

Endnu en af de “gamle” projekter er blevet færdige. Det er en kombineret jule/fødselsdagsgave til en rigtig god ven, og overraskende nok er det ikke en gang forsinket, for det skulle bare være færdigt her til efteråret. Det er stort, rigtig, rigtig stort. Fra spids til spids måler det omkring 3 m, så der er god mulighed for at vikle det godt rundt om kroppen, hvilket var et specificeret ønske.

Another of the “old” projects have been finished here. It is a combined Christmas/birthday gift for a good friend, and surprisingly it isn’t even overdue, as it just needed to be finished for this fall. It is a big, really, really big shawl. From tip to tip it measures about 3 m, so there is ample opportunity to wrap it many times around the body, which was the specified wish.

 • Autumn Transition (Ravelry project)
 • Opskrift/Pattern: Transition Stash-buster Shawl (Ravelry link)
 • Garn/Yarn: 624 g forskelligt lagergarn i efterårsfarver, Cascade 220, Tweed 300, Navia Duo, Filcolana New Zealand lammeuld, Malabrigo worsted og et skønt new zealandsk indkøb fra den første NZ ferie i 2006. Jeg har strikket med dobbelt tråd af de tynde garner. / 624 g of stash yarn i fall colours, Cascade 220, Tweed 300, Navia Duo, Filcolana New Zealand lamb wool, Malabrigo worsted, and a beautiful purchase from our first New Zealand vacation back in 2006. I’ve knitted with the yarn held double when using the thin yarns.
 • Pind/Needle: 5mm – min gode gamle ibenholtpind knækkede i overgangen til viren under strikningen… den pind har ellers stået for mange gode strikkeoplevelser, men ak, nogle ting har jo en ende. / 5mm – my trusty old ebony needle broke (the fixture between wood and wire) during the knitting… that needle has been a part of many a good knitting experience, but sometimes things end.

Det er tredje gang jeg strikker et TSB sjal, og jeg tror, der skal gå noget tid før jeg (hvis jeg) strikker et mere. Det er ret stort at sidde med til sidst, og kanten tager en lille evighed. På den anden side bliver resultatet også rigtig lækkert, og det er en god måde at få brugt noget af lageret på. Dette sjal er også det største af de tre, der var 481 masker på pinden, da jeg begyndte aflukningen (mod de 301 på det oprindelige sjal). Min ven fik det med hjem i går, få timer efter det var færdigt. Hun var lykkelig og mente at hendes eneste problem ville være at bestemme, om det skulle bruges hjemme eller på arbejde.

It is the third time I knit a TSB shawl, and I think it will be a considerable time before I (if I) knit another. It is a large project to manage near the end, and the edge takes forever to knit on. On the other hand, the result is usually lovely and it is a very good way to use some of the stash. This shawl is the biggest of the three, there were 481 stitches on the needle, when I started the edge (compared to 301 sts on the original shawl). My fiend took it with her home yesterday, few hours after I had finished it. She was happy and seemed to think that her only problem would be to decide if it should be used at work or at home.

Endnu en opskrift er blevet færdigpudset og er nu klar til at blive sendt ud i den vide verden. Denne gang handler det (igen) om sokker.

Another pattern has been through the final stages of editing and polishing and is now ready for its debut in the wide world. This time it is (once more) a pattern for socks.

Opskrift/Pattern: Slippery Slope (Ravelry link)

Slippery Slope (en fordanskning af navnet kunne være “skråplan”) er et forsøg på at designe en sok, som de fleste mænd ville synes om, men som stadig er interessant at strikke. Heldigvis fungerer designet også fint til kvinder. Sokken strikkes oppefra og ned, og mønsteret tager udgangspunkt i et simpelt løs-af strikkemønster, der skråner fra toppen af sokken, deraf navnet.

Slippery Slope is an attempt at designing a sock, which would meet with the approval of most men, while still being interesting to knit. However, it will work for females as well. The top down design is based around a simple slip stitch pattern that slopes out of the cuff, hence the name.

Størrelser/Sizes: S (M) L svarende til en omkreds på 25 (28) 30  cm / S (M) L which fits a circumference of 10 (11) 12 inches

Garn/Yarn: Almindeligt strømpegarn (100 g = 400 m), hvor der bruges cirka 100 g til den største størrelse / Normal sock yarn (100 g = 400 m), you’ll need approximately 100 g for the biggest size.

Pinde/Needles: 2½mm

Sprog/Languages: Engelsk og dansk (begge er tilgængelige fra nedenstående link) / English and Danish (both available from the link below)

Pris/Price: 35 Dkkr 

Mere end 2½ år efter opslagning, er jeg endelig færdig med den tynde trøje til Magen. Det er den tredje trøje, jeg strikker til ham. De to første (hvor kun den sidste er dokumenteret) er af ren uld og på en pind 5mm, så de er ganske varme. De bliver meget, meget sjældent brugt, da Magen er temmelig varmblodet og hurtigt får tendenser til hedeslag, hvis han får uld på. Det irriterede mig, for jeg strikkede jo for at han skulle bruge det, ikke? Derfor bestemte jeg mig for at strikke en tynd trøje af bomuld og hør, for så kunne han da i hvert fald ikke give undskyldningen “den er for varm” længere.

More than 2½ years after I started, the thin sweater for the Mate has finally reached the finish line. It is the third sweater I have knit for him. The two first (of which only the latter is documented here) are both knit in pure wool and on a 5mm needle, which makes them quite warm. They are used very, very rarely, as the Mate is pretty hot blooded and quickly develops signs of heat stroke if clad in wool. The lack of use has annoyed me, as I knit with the purpose of having the gifted items worn and used. Thus I decided to knit a thin sweater in cotton and linen, with the reasoning that he in that case at least wouldn’t be able to complain of “it being to warm”.

Selve arbejdet med sweateren er faldet i flere afdelinger. Der var den søde start, hvor jeg med smil på læben og glæde i tanken strikkede og tænkte på at glæde Magen med en “kold” sweater. Hurtigt ramte jeg dog flere problemer. Hør og bomuld er ikke verdens blødeste materialer og slet ikke i Dunlins version. Når man så kombinerer et ganske stort maskeantal (ca. 400) på en omgang med en 2½mm gammel plastikpind får man ikke et lykkeligt bekendtskab. Andre projekter fristede og lokkede mig væk, men med jævne mellemrum fik jeg dårlig samvittighed og strikkede et par omgange mere.

Gennembruddet faldt i starten af sommeren i år, hvor jeg besluttede, at nu skulle trøjen altså have prioritet. De år, der var gået siden begyndelsen har lært mig meget, blandt andet at et projekts problemer kan have mange årsager. Efter et par omgange, hvor jeg lærte strikketøjet at kende igen, tog jeg og skiftede pindene ud med Addi Turbo. Hvilken forskel! I stedet for at sidde og kæmpe med at mase maskerne op på pindene, gled strikketøjet nu i hænderne og fornøjelsen blev markant forøget.

Siden da er det gået støt fremad, og det var en stor dag, da jeg kunne påbegynde ærmerne. Det andet ærme skabte lidt problemer, men det var alene min skyld. Jeg kunne vel have forudsagt, at jeg ikke kunne tælle rigtigt, når jeg sad og forsøgte at samle masker op under valgnatten… Det blev korrigeret dagen efter.

The actuall work of knitting the jumper has come in a series of stages. There was the sweet beginning, where I smiling and happily knit with the thought of presenting a “cold” sweater to the Mate. Quite soon I hit several problems, which sourered the progress. Linen and cotton aren’t the softest most yielding materials in the world, and certainly not in the Dunlin version. When you combine this with a rather hefty number of stitches (ca. 400) on a round and a 2½mm old plastic needle with unyielding cable, there isn’t much pointing to a happy relationship. Other projects tempted me and lured me away, but from time to time I has a bout of bad concience and knit a couple of rounds.

The turnabout came this summer, when I gave the jumper priority of summer knitting time. The years that had passed since the beginning has tought me quite a lot, among other things that the difficulties with a project may come from many different sources. After a couple of rounds to get reaquainted, I switched the needles to Addi Turbos. What a difference! Instead of fighting to force the stitches onto the needles, the knitting now slid perfectly easy along and the enjoyment was markedly increased.

After that point the progress was calm, but steady, and it was a good day, when I could pick up for the first sleeve. The second sleeve created a bit of a problem, but that was wholly my error. I should have known it would be impossible to count when trying to pick up stitches on an general election night… I ripped it out and redid it the day after.

Der er adskillige småfejl at finde, men de fleste kan komme i kategorien “design valg”. Bl.a. er de lyseblå striber ikke lige brede hver gang, men findes i stedet i to bredder på hhv. forstykker og ærmer. Pyt, Magen er lykkelig og har gået i sin nye trøje hele dagen indtil videre. Han har også proklameret, at den kommer med på arbejde mandag, hvilket på disse breddegrader er at tage for en meget stor ros. Jeg er glad for, at jeg endelig har strikket en trøje, han kan bruge lidt oftere, og også fordi jeg nu endelig er færdig med dette langvarige projekt.

There are several minor mistakes to be found in the sweater, but most can fit into the category “designer feature”. Among the worst is the fact that the light blue stripes aren’t the same size overall, but can be found in two widhts on the front and the sleeves. No worries, the Mate is happy and have worn his new sweater all day today. He has also told me that he’ll wear it for work on Monday, which is the highest praise to be found in this home. I’m happy that I finally have knit a sweater he can use more often, and also, I must admit, because I finally have finished this long-term project.

Jeg har fulgt opskriften som den stod. Så trøjen er strikket nedenfra og op, med forstykker og ryg for sig, og ærmerne er samlet op langs kroppen og strikket ned mod hånden. Men næste gang jeg strikker en trøje til Magen, vil jeg nok forsøge at få pasformen over skuldrene til at være lidt bedre. Der går dog nok en rum tid, inden “næste gang” bliver aktuel.

Garnet er ikke det blødeste man kan finde, men det giver faktisk et meget smukt klæde, når det bliver strikket. Faldet i trøjen er flot og selvom det ikke altid var en fornøjelse, er det færdige resultat blevet så godt, at jeg ender med at kunne anbefale Dunlin til den slags trøjer.

I have faithfully followed the pattern, and thus the sweater is knit in the round from the bottom up, with the fronts and back knit back and forth seperately and the sleeves picked up along the body and knit downwards. But another time I knit a sweater for the Mate, I’ll probably try to make it fit better around the shoulder area. However, “another time” may be quite some time off yet.

The yarn isn’t the softest you can find, but it actually gives a very beautiful finished cloth. The drape of the finished sweater is beautiful, and though it wasn’t a joy all the way through, I can actually recommend Dunlin for such sweaters.

 • Stitches of love (Ravelry link)
 • Opskrift/Pattern: Pulsen Design no. 4139, Dunlin – gammel opskrift som jeg købte sammen med garnet i det nu hedegangne Bette Design / Pulsen Deisgn no. 4139, Dunlin – an old pattern, which I bought along with the yarn in the now closed Bette Design
 • Garn/Yarn: Pulsen Dunlin 51%hør 49% bomuld, 4 farver, i alt 405 g. / Pulsen Dunlin 51% linen 49 % cotton, 4 colours, a total of 405 g.
 • Pinde/Needles: 2mm til kanter og 2½mm til krop og ærmer / 2mm for the ribbing and 2½mm for body and sleeves

Lykkefanten on Instagram

Slowly all my little yarn cakes are transformed into mini shawls ➰
I'm working on a workshop about the logic of shawl shapes and how to knit them 🤓
___________________________________________ #knit #knittersofinstagram #designersofinstagram #workshopidea #shawlknitting #knittingtechniques #strik #strikk #strikkekursus #sjaler #workinprogress #lykkefanten

I’m twittering

Find me on Ravelry as Lykkefanten

Copyright

This page is protected by copyright. Please do not use materials without my permission.

I respect other designer's copyrights and will not break them by copying or distributing patterns. Please do not ask me to.